Aktuellt

Håll dig uppdaterad och utveckla både dig och yrkesrollen. Här kan du ta del av vad som händer i och kring vårt arbete för professionens och patientens bästa.

true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true
 1. 12 maj 2023 | Nyheter

  Internationella sjuksköterskedagen 2023

  Ingress för sektion

 2. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  05 maj 2023 | Nyheter

  Är du vår nya kollega som vill driva sjuksköterske-professionen framåt?

  Möjlighet till ett unikt nationellt uppdrag!

 3. 14 mars 2023 | Pressmeddelanden

  Även lite alkohol kan vara skadligt för blodtryck och hjärta

  En ny rapport av en internationell forskargrupp om alkoholens betydelse för högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom visar på enbart negativa effekter av alkoholkonsumtion på ischemisk hjärtsjukdom, stroke och andra hjärt-kärlsjukdomar. När det gäller risken för högt blodtryck, finns det ingen säker alkoholkonsumtionsnivå som ger skyddande effekt på lång sikt.

 4. 02 februari 2023 | Nyheter

  ”Gör sjuksköterskor delaktiga i kommunala biståndsbeslut”

  Ingress för sektion

 5. 27 januari 2023 | Nyheter

  Nominera till styrelsen

  Ingress för sektion

 6. 23 december 2022 | Nyheter

  Queen Silvia Nursing Award 2022

  Queen Silvia Nursing Award är ett årligt pris som initialt delades ut till sjukskötersk e student er. Priset instiftades av Swedish Care International och Forum For Elderly Care år 2012 och stöds av Hennes Majestät Drottning Silvia. Tävlingen har under årens lopp utvecklats till att inkludera även sjuksköterskor och från och med i år utökades den ytterligare, med kategorin undersköterskor och undersköterskestuderande. Den som vill tävla om priset skickar in en eller flera idéer om hur äldre- och demensvården kan förbättras.

 7. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  07 december 2022 | Etiska rådet

  Tidöavtalet strider mot vårdetiken

  Sjuksköterskornas etiska råd ser med oro på de förslag i Tidöavtalet som påverkar hälso- och sjukvården. Personer utan svenskt personnummer ska känna sig trygga när de söker hälso- och sjukvård i Sverige.

 8. 21 november 2022 | Nyheter

  Årets ledare i omvårdnad: Elsie Strömmer

  Svensk sjuksköterskeförenings stipendium Årets ledare i omvårdnad tilldelas i år Elsie Strömmer, specialistsjuksköterska inom intensivvård och biträdande verksamhetschef/avdelningschef på Kirurgicentrum vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

 9. 08 november 2022 | Nyheter

  Framtidens Hälso & Sjukvård och e-Hälsa+MVTe 2023

  Varmt välkommen till Framtidens Hälso & Sjukvård och e-Hälsa+MVTe 2023 – den främsta mötesplatsen för sjukvården samt e-hälsa och välfärdsteknologi.

 10. 08 november 2022 | Nyheter

  Ledarskapskonferensen

  Svensk sjuksköterskeförening bjuder in dig som är sjuksköterska och chef eller ledare inom hälso- och sjukvård till vår digitala Ledarskapskonferens torsdag 24 november 9.00-15.30. Ta tillfället i akt att fylla på med ny kunskap, inspireras, ta del av goda exempel och diskutera vad som behövs för att leda framtidens omvårdnad.

 11. 06 september 2022 | Nyheter

  Omvårdnadspodden - Nyfiken på handledning

  Ingress för sektion

 12. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  30 augusti 2022 | Nyheter

  Avsaknaden av lagstiftning som reglerar sjukvårdsbeslut

  Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskornas etiska råd uppmanar regeringen att som SMER redan skrev 2019, att en reglering kommer på plats för att ge hälso- och vårdpersonal rättsligt stöd för sina dagliga insatser till beslutsoförmögna patienter. Avsaknaden av lagstiftning som reglerar sjukvårdsbeslut för personer utan beslutsförmåga tvingar hälso- och sjukvårdspersonal att bryta mot lagen för att kunna ge vård.

 13. 22 augusti 2022 | Nyheter

  Nu är ICN:s NYA etiska kod översatt till svenska!

  ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor. Koden är översatt till svenska och anpassad efter svenska förhållanden och svensk lagstiftning

 14. 30 juni 2022 | Nyheter

  Svensk sjuksköterskeförenings seminarier under Almedalsveckan

  Som en viktig del i vårt påverkansarbete arrangerar Svensk sjuksköterskeförening seminarier under Almedalsveckan. Vi har bjudit in politiker och andra beslutsfattare såväl som paneldeltagare som gäster och hoppas på en givande dialog om angelägna ämnen.

 15. 21 juni 2022 | Nyheter

  Handbok för politiker

  Världshälsoorganisationen, WHO, på både global och europeisk nivå, ger kraftfulla rekommendationer till världens regeringar, politiker, myndigheter samt arbetsgivare och uppmanar till åtgärder som ger Sveriges sjuksköterskor utökade och tydliga mandat.

 16. 07 juni 2022 | Nyheter

  Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre

  Syftet med kompetensbeskrivningen är att tydliggöra den funktion som specialistsjuksköterskan har inom vård av äldre som omvårdnadsexpert, ledare, utvecklare och pedagog.

 17. 13 maj 2022 | Nyheter

  International Council of Nurses och BBC Storyworks släpper film serie som firar sjuksköterskor

  Ingress för sektion

 18. 12 maj 2022 | Nyheter

  Internationella sjuksköterskedagen

  Här kan du ta del av hälsningar med anledning av den internationella sjuksköterskedagen 12 maj.

 19. 29 april 2022 | Nyheter

  VFU-konferens 2023

  Svensk sjuksköterskeförening inbjuder tillsammans med Umeå universitet till 2023 års konferens om verksamhetsförlagd utbildning. Konferensen går av stapeln på Umeå Folkets hus den 7-8 november 2023 .

 20. 28 april 2022 | Nyheter

  ”Hur många larmrapporter ska behövas innan bristen på sjuksköterskor tas på allvar?”

  Ingress för sektion

 21. 10 mars 2022 | Nyheter

  Otillräcklig fysisk aktivitet

  Matthias Lidin, universitetssjuksköterska, specialistsjuksköterska och PhD Sølvi Vejby, leg sjuksköterska och doktorand. Matthias berättar bland annat om vad fysisk aktivitet är och hur vi kan minska stillasittandet för att bli mindre fysiskt inaktiva. I ett samtal förmedlar Sølvi och Matthias inspiration om hur vi kan få med fysisk aktivitet i våra patientsamtal. I ett samtal förmedlar Sølvi och Matthias inspiration om hur vi kan få med fysisk aktivitet i våra patientsamtal.

 22. 02 mars 2022 | Nyheter

  Riskbruk av akohol

  Sølvi Vejby, leg sjuksköterska och doktorand, kontaktsjuksköterska i cancervård informerar om vem som kan ha ett riskbruk, behöver vi fråga om alkoholbruk och vilka råd kan vi ge? Annika Bäckström berättar om hur kontaktsjuksköterskor kan arbeta med alkoholfrågan med patienter.

 23. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  25 februari 2022 | Nyheter

  Sveriges hantering av coronapandemin

  I Coronakommissionens slutbetänkande SOU 22:10 står det klart att Sverige vidtog för få och sena åtgärder för smittskydd i början av pandemin. Det saknades plan att skydda de äldre och andra riskgrupper. Krisen har drabbat o-jämlikt.

 24. 24 februari 2022 | Nyheter

  Svensk sjuksköterskeförening fördömer kraftigt invasionen av Ukraina

  Svensk sjuksköterskeförening fördömer kraftigt invasionen av Ukraina. Det är ett allvarligt brott mot folkrätten och den internationella fredsordningen.

 25. 24 februari 2022 | Nyheter

  Tobaksbruk

  David Lindberg, Distriktssköterska och Astma - KOL sjuksköterska beskriver tobaksbruket och dess beståndsdelar som är skadliga och beroendeframkallande för oss människor och hur hälso- och sjukvården kan stödja i tobaksavvänjning. Sofia Shakibi, företagssjuksköterska och diplomerad tobaksavvänjare berättar om hur Sluta-röka-linjen kan stödja både personer som vill sluta med tobak och personal som stödjer personer som är i behov av att sluta med tobak.

 26. 17 februari 2022 | Nyheter

  Ohälsosamma matvanor

  Åsa Nordmark Åkerblom, Distriktssköterska/Vårdutvecklingsledare och Annica Magnusson, Distriktssköterska och diabetessjuksköterska informerar bland annat om vilka de största riskfaktorerna är och hur vi kan motivera och inspirera till mer hälsosamma val.

 27. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  07 februari 2022 | Etiska rådet

  Sjuksköterskornas etiska råd ser allvarligt på att personliga perspektiv på vård- och behandlingsfrågor kommuniceras till patienter och allmänhet.

  Detta uttalande har aktualiserats av synen på vaccinationer. Svensk sjuksköterskeförening har fått frågor om vår syn på vaccins tillförlitlighet. Svensk sjuksköterskeförening och sjuksköterskornas etiska råd vill förtydliga att när sjuksköterskor uttalar sig i media eller till patienter, ska vetenskaplighet och strävan efter objektivitet vara stark. Hälso- och sjukvårdspersonal bör undvika att uttala sig om förhållanden som ligger utanför det egna erfarenhets- och expertområdet.

 28. 28 januari 2022 | Nyheter

  Hållbar hälso- och sjukvård –sjuksköterskans roll och ansvar för klimat och hälsa.

  Nu finns det möjlighet att ta del av ett helt nytt seminarium om hur ett ändrat klimat ger ohälsa och på vilket sätt hälsosamtal kan bidra till en mer hälsosam befolkning och i därigenom en förbättrad miljö.

 29. 21 januari 2022 | Nyheter

  Grattis till examen alla nyutexaminerade specialistsjuksköterskor

  Svensk sjuksköterskeförening gratulerar alla nya specialistsjuksköterskor till examen.

 30. 20 januari 2022 | Nyheter

  Grattis alla nyexaminerade sjuksköterskor

  Svensk sjuksköterskeförening vill gratulera alla nyutexaminerade sjuksköterskor och önska er varmt välkomna till er nya profession.

 31. 13 januari 2022 | Nyheter

  Vi värnar om värdegrunden

  Svensk sjuksköterskeförenings värdegrund vilar på en humanistisk grundsyn som visar respekt för liv, människans lika värde och rättigheter och som inte gör åtskillnad mellan människor.

 32. 23 december 2021 | Nyheter

  Queen Silvia Nursing Award 2021

  Sjuksköterskestudenten Caroline Bjarnevi är den 9:e vinnaren av Queen Silvia Nursing Award i Sverige.

 33. 13 december 2021 | Nyheter

  Syster Gerda: Sjuksköterskan, fackföreningsledaren och politikern.

  Lyssna på historien om Gerda Höjer som var ordförande för Svensk sjuksköterskeförening 1945-1960. Det var en stridbar person som använde massuppsägningar som vapen i lönerörelsen 1951 och drev igenom legitimationen 1958. Hon var även riksdagskvinna för Folkpartiet och ordförande för sjuksköterskornas internationella organisation ICN. Anna Götlind, professor i historia har skrivit en fängslande bok om denna kvinnliga pionjär.

 34. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  06 december 2021 | Etiska rådet

  Fler i världen behöver få tillgång till vaccin mot covid-19

  Sjuksköterskornas etiska råd uppmanar den nytillträdda socialministern Lena Hallengren att skyndsamt agera för att fler i världen ska få tillgång till vaccin mot covid-19.

 35. 26 november 2021 | Nyheter

  Remissvar gällande bland annat vårdhygien, ögonsjukdomar & schizofreni

  Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med berörda sektioner och nätverk svarat på remisser ställda av Sveriges Kommuner och Regioner gällande bland annat vårdhygien, ögonsjukdomar, cancer och schizofreni.

 36. 19 november 2021 | Nyheter

  Årets ledare i omvårdnad 2021

  Svensk sjuksköterskeförenings stipendium: Årets ledare i omvårdnad tilldelas i år till Carina Carlsson. Stipendiet delas ut vid konferensen Sjuksköterskedagarna i Stockholm den 8–9 mars, 2022.

 37. 19 november 2021 | Nyheter

  Aktuell information om Covid-19

  Svensk sjuksköterskeförening följer och kommer förhålla sig till Folkhälsomyndighetens eventuella nya rekommendationer.

 38. 08 november 2021 | Nyheter

  Omvårdnadsvariabler i nationella kvalitetsregister

  Svensk sjuksköterskeförening har för tredje gången kartlagt befintliga omvårdnadsvariabler i svenska Nationella Kvalitetsregister.

 39. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  04 november 2021 | Etiska rådet

  Sjuksköterskor vill inte bli betraktade som hjältar

  Den globala spridningen av Coronaviruset har lärt oss många saker om hur samhället i stort fungerar i kris och om hur hälso- och sjukvårdssystemet klarar en sådan allvarlig påfrestning som en pandemi. Vi har också blivit än mer medvetna om sjuksköterskors betydelse för vårdens utförande och utfall. Det visade sig att krisberedskap i den omfattning som krävdes saknades inom hälso- och sjukvård, vilket påverkat sjuksköterskors arbetsvillkor i samband med COVID-19.

 40. 01 november 2021 | Nyheter

  Avancerad specialistsjuksköterska

  Svensk sjukvård tampas med många utmaningar, exempelvis långa vårdköer, krav på hög tillgänglighet och bristande kontinuitet. Ökade krav från medborgarna tillsammans med en vård som alltmer bedrivs utanför sjukhuset innebär behov av nya arbetssätt och lösningar.

 41. 29 oktober 2021 | Nyheter

  Reviderad ICN Code of Ethics for Nurses

  ICNs etiska kod har funnits sedan 1953 och uppdaterats med jämna mellanrum. Denna gång har det gjorts ett rejält omtag. En ny indelning finns, ett område är nurses and global health.

 42. 18 oktober 2021 | Nyheter

  Sjuksköterskedagarna 2022

  Nu är anmälan äntligen öppen till Sjuksköterskedagarna som går den 3 - 4 oktober 2022 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Fördjupa dig inom områden som personcentrerad vård och omvårdnad, levnadsvanor, agenda 2030 och sjuksköterskans roll. Här knyter du kontakter med kollegor från hela landet och du kommer få inblick i vilken nyckel till hälsa just du är.

 43. 15 oktober 2021 | Pressmeddelanden

  Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium 2021

  Cecilia Åberg, doktorand och specialistsjuksköterska med inriktning distriktsköterska, tilldelas Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium 2021 för projektet Reflekterande KRAFT-givande samtal till äldre personer med långvariga hälsoproblem.

 44. 08 oktober 2021 | Pressmeddelanden

  Efterfrågestyrda vårdtjänster hotar principen om vård efter behov

  Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och det etiska rådet inom Svensk sjuksköterskeförening lanserar gemensamt etiskt uttalande om efterfrågestyrda vårdtjänster.

 45. 07 september 2021 | Nyheter

  Sök stipendium från Svensk sjuksköterskeförenings projektmedel!

  Du måste vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening för att kunna söka våra projektmedel. Stipendium kan du söka om du är sjuksköterska som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete, vill starta kliniska utvecklingsprojekt eller som är i början av din forskarutbildning.

 46. 19 augusti 2021 | Nyheter

  FN:s konvention om förbud mot kärnvapen

  Den 22 januari 2021 trädde FN:s konvention om förbud mot kärnvapen i kraft. Svenska Röda Korset, Sveriges läkarförbund, Svensk sjuksköterskeförening, IFMSA och Svenska Läkare mot Kärnvapen välkomnar detta första internationella förbud mot kärnvapen.

 47. 21 juli 2021 | Nyheter

  Möt Omvårdnadsmagasinets nya chefredaktör

  I början av 2021 tog Karin Tideström över som chefredaktör för Omvårdnadsmagasinet från Sara Bergqvist Månsson.

 48. 24 juni 2021 | Nyheter

  Sommarhälsning från Oili

  Se sommarhälsningen från ordförande Oili Dahl till er alla.

 49. 23 juni 2021 | Nyheter

  Oili Dahl blir ny ordförande

  Oili Dahl, specialistsjuksköterska inom intensivvård och utbildningschef i omvårdnad på funktionen Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset, tar över stafettpinnen efter Ami Hommel som ordförande i sjuksköterskornas professionsförening.

 50. 22 juni 2021 | Nyheter

  Åsa Engström blir ny vice ordförande

  Till vice ordförande har stämman valt Åsa Engström

 51. 18 juni 2021 | Nyheter

  Bortprioriterad omvårdnad är livsfarligt

  Den 16 juni höll Svensk sjuksköterskeförening Föreningsstämma. Här följer uttalandet som föreningen enades kring och som även skickats ut till pressen.

 52. 17 juni 2021 | Nyheter

  Ordförande Ami Hommel tackar för sig

  Hälsning från avgående ordförande Ami Hommel och nytillträdd ordförande Oili Dahl.

 53. 16 juni 2021 | Nyheter

  Strategi för utbildningsfrågor

  Det behövs en strategi för sjuksköterskors utbildning. Florence Nightingale såg under 1800-talet sjukhusen som den självklara platsen för lärande. Idag utgår utbildning inom hälso- och sjukvårdfrån forskning och utgörs av samverkan mellan lärosäten och olika samhällskontexter. Regeringens utredning om god och nära vård från 2020 lyfter fram behovet av ett paradigmskifte, där vården behöver gå från organisationsfokus till personfokus och från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet.

 54. 10 maj 2021 | Nyheter

  Återblick VFU-konferensen 2021

  Svensk sjuksköterskeförenings konferens om verksamhetsförlagd utbildning, VFU21 med temat Simulering – när, var, hur var i år digital.

 55. 02 mars 2021 | Nyheter

  Senaste om vaccinforskning mot covid-19

  Möjlighet för dig som är legitimerad sjuksköterska att på ett enkelt sätt hålla dig uppdaterad om vaccin mot covid-19, följ länken. Tema: Vaccinforskning

 56. 26 februari 2021 | Nyheter

  Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning

  Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och Svenska rådet för hjärt-lungräddning står bakom de etiska riktlinjerna för hjärt-lungräddning (HLR). Avsikten med riktlinjerna är att de ska fungera som en norm för beslut om ”ej HLR” i sjukvården i hela landet.

 57. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  28 januari 2021 | Nyheter

  Nu är kärnvapen förbjudna!

  Den 22 januari 2021 antogs FNs fördrag om förbud av kärnvapen, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW). I dagsläget har 52 av världens länder ratificerat avtalet, Sverige är inte ett av dem.

 58. 22 januari 2021 | Nyheter

  Alkohol och coronapandemin, samhälle och politik

  Världen har det senaste året samlats kring en gemensam global utmaning. Covid-19 har fått regeringar, myndigheter och forskare världen över att gå samman för att rädda människoliv. Hur alkoholkonsumtionen hanterats under denna period har sett olika ut. Vissa länder har varit snabba med att minska tillgängligheten, medan andra sett alkohol som en möjlig räddning för den lokala ekonomin.

 59. 01 december 2020 | Nyheter

  Vårdkvaliteten inom den kommunala hälso- och sjukvården under pandemin

  Slutrapport från en enkätundersökning angående situationen inom kommunal hälso- och sjukvård med fokus på äldrevården under pandemin utifrån Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskors (MAS) och sjuksköterskors perspektiv.

 60. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  25 november 2020 | Pressmeddelanden

  Även papperslösa personer har rätt till vård som kräver eftervård

  Svensk sjuksköterskeförening och sjuksköterskornas etiska råd välkomnar Statens medicin- etiska råds (SMER)rapport -vård av personer utan permanent uppehållstillstånd- etiska aspekter på vård som kräver eftervård 2020:6

 61. 19 oktober 2020 | Pressmeddelanden

  Magnet4Europe - Tre sjukhus i Sverige är nu inkluderade

  Svensk sjuksköterskeförening har med stor glädje tagit del av beskedet att tre sjukhus, Skåne universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Uppsala och länssjukhuset i Kalmar har gått med i den europeiska studien ”Magnet4Europe”.

 62. 23 september 2020 | Pressmeddelanden

  Årets ledare i omvårdnad 2020

  I år tilldelas Maria Gränström, Svensk sjuksköterskeförenings stipendium: Årets ledare i omvårdnad.

 63. 13 augusti 2020 | Pressmeddelanden

  Banbrytande avtal för omvårdnadsdokumentation nu verkligt!

  International Council of Nurses (ICN) och SNOMED har i augusti 2020, gemensamt undertecknat ett avtal för att säkra journalföring av genomförd omvårdnad.

 64. 11 juni 2020 | Nyheter

  Ansvaret - läkare och sjuksköterskor under covid-19

  Redan innan pandemin var svensk hälso- och sjukvård hårt pressad med bemanningsproblem, stängda vårdplatser och vårdköer. Under den pågående Covid-19 pandemin som påverkar hela samhället är läget än mer ansträngt i hälso- och sjukvården som ställs inför mycket svåra och stora utmaningar.

 65. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  03 juni 2020 | Etiska rådet

  Vad frågan gäller

  Detta uttalande avser att ur ett sjuksköterske- och läkarprofessionsperspektiv belysa den etiska avvägningen mellan att å ena sidan använda yttrandefriheten och meddelarfriheten samt ta ansvar för att påtala missförhållanden som berör yrkesområdet, och å andra sidan riskera att sprida oro och misstro mot myndigheter, officiellt sanktionerade budskap och rekommendationer som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

  Etik

 66. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  19 mars 2020 | Etiska rådet

  Privata sjukvårdsförsäkringar leder till ojämlik vård

  Tillgång till hälso- och sjukvårdsutbildad personal och vårdinrättningar i Sverige är begränsad. Förtur för patienter med privata sjukvårdsförsäkringar kommer att leda till försenad eller utebliven vård för andra patienter som kan ha större vårdbehov.

  Etik

 67. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  11 mars 2020 | Etiska rådet

  Etiska reflektioner behöver ske regelbundet

  Sjuksköterskor behöver tillfällen till etisk reflektion för att stanna kvar i yrket, skriver Sjuk­sköterskornas etiska råd.

  Etik

 68. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  23 oktober 2019 | Etiska rådet

  Låt inte den etiska reflektionen tystna

  Gemensamt uttalande antaget av de nordiska sjuksköterskeorganisationernas etiska råd i samband med det nordiska etikrådsmötet i Stockholm 23-24 september 2019.

 69. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  01 april 2019 | Etiska rådet

  Sjuksköterskor bör inte medverka till att kvinnor straffas för sex utanför äktenskapet

  Sjuksköterskornas- och Barnmorskornas etiska råd uppmanar sjuksköterskor att inte medverka till att kvinnor straffas för sex utanför äktenskapet

 70. 01 april 2019 | Etiska rådet

  Uppmaning till sjuksköterskor i Förenade arabemiraten

  Sjuksköterskornas- och Barnmorskornas etiska råd uppmanar sjuksköterskor att inte medverka till att kvinnor straffas för sex utanför äktenskapet

 71. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  16 januari 2018 | Etiska rådet

  Omskärelse av pojkar på icke-medicinska grunder

 72. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  26 juni 2017 | Etiska rådet

  Rätt till vård på lika villkor

  Svensk sjuksköterskeförening ställer sig tillsammans med 30 vårdorganisationer bakom Rätt till vård-initiativets nya ställningstagande om rätt till vård på lika villkor.

 73. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  17 mars 2017 | Etiska rådet

  Sjuksköterskor och läkare kan inte medverka till tvångsmedicinering

  Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd och Svenska läkaresällskapets etikdelegation konstaterar i ett gemensamt uttalande att det inte är förenligt med god yrkesetik att sjuksköterskor och läkare medverkar till det som kan beskrivas som tvångsmedicinering när personer ska utvisas.

 74. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  02 november 2015 | Etiska rådet

  Robotar och övervakning i vården av äldre - etiska aspekter

  Sjuksköterskornas etiska råd anser att Statens medicin-etiska råds (Smer) initiativ till rapporten om etiska aspekter på utvecklingen av robotar och övervakning i vården av äldre är mycket välkommen. Rapporten utgör ett betydelsefullt underlag för att uppmärksamma vilka etiska utmaningar som hälsorobotar kan innebära.

 75. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  25 november 2014 | Etiska rådet

  Sjuksköterskornas etiska råd uttalar sig mot samvetsklausul för vårdpersonal

  Rätt till vård och hälsa är en mänsklig rättighet. Hälso- och sjukvård är till för patienten och inte i första hand för personalen. Det är inte en mänsklig rättighet att själv få välja vilka arbetsuppgifter som ska utföras i ett yrke. Patienter och närstående ska kunna lita på att legitimerade yrkesutövare utför de arbetsuppgifter som ingår i yrket.

 76. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  25 november 2014 | Etiska rådet

  Sjuksköterskornas etiska råd uttalar sig mot samvetsklausul för vårdpersonal

  Rätt till vård och hälsa är en mänsklig rättighet. Hälso- och sjukvård är till för patienten och inte i första hand för personalen. Det är inte en mänsklig rättighet att själv få välja vilka arbetsuppgifter som ska utföras i ett yrke. Patienter och närstående ska kunna lita på att legitimerade yrkesutövare utför de arbetsuppgifter som ingår i yrket.

 77. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  06 oktober 2014 | Etiska rådet

  Nej till handel med organ

  I samband med årets Donationsvecka (vecka 41) och den Internationella donationsdagen den 11 oktober vill Svensk sjuksköterskeförening uppmärksammar organdonation. Illegal organhandel och legal medicinsk turism är ett globalt socialt och etiskt problem. Det bästa sättet att motverka handel är att varje land gör sig så självförsörjande på organ som möjligt.

 78. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  03 februari 2014 | Etiska rådet

  Uttalande angående TV-inspelningar inom sjukvården

  Det förekommer att landsting och andra vårdgivare sluter avtal med TV-bolag som ger dessa rätten att spela in svårt sjuka patienter på akutavdelningar eller inom den prehospitala vården. Rätten till hur inspelningarna sedan används överlåts som regel till TV-bolagen.

 79. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  04 november 2013 | Etiska rådet

  Ta ställning i frågan om organdonation

  Sjuksköterskornas etiska råd uppmanar dig att ta ställning till organdonation och göra din vilja känd. Det kan göra stor skillnad, rädda liv och eller göra livet bättre för någon. Om du inte redan tagit ställning till donation så gör det nu.

 80. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  30 september 2013 | Etiska rådet

  Migrationsministern fortsätter förneka mänskliga rättigheter i vården

  ”Ofödda barn kan inte rå för att föräldrar fattar dumma beslut” säger migrationsminister Tobias Billström i Sveriges Radios lördagsintervju den 2 juni 2012. I samma intervju förminskar Billström mänskliga rättigheter och internationella konventioner till en ”rättighetskatalog” som den svenska regeringen kan välja och vraka ur.