Aktuellt

Håll dig uppdaterad och utveckla både dig och yrkesrollen. Här kan du ta del av vad som händer i och kring vårt arbete för professionens och patientens bästa.

true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true
 1. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  06 december 2021 | Etiska rådet

  Fler i världen behöver få tillgång till vaccin mot covid-19

  Sjuksköterskornas etiska råd uppmanar den nytillträdda socialministern Lena Hallengren att skyndsamt agera för att fler i världen ska få tillgång till vaccin mot covid-19.

 2. 26 november 2021 | Nyheter

  Remissvar gällande bland annat vårdhygien, ögonsjukdomar & schizofreni

  Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med berörda sektioner och nätverk svarat på remisser ställda av Sveriges Kommuner och Regioner gällande bland annat vårdhygien, ögonsjukdomar, cancer och schizofreni.

 3. 19 november 2021 | Nyheter

  Årets ledare i omvårdnad 2021

  Svensk sjuksköterskeförenings stipendium: Årets ledare i omvårdnad tilldelas i år till Carina Carlsson. Stipendiet delas ut vid konferensen Sjuksköterskedagarna i Stockholm den 8–9 mars, 2022.

 4. 19 november 2021 | Nyheter

  Aktuell information om Covid-19

  Svensk sjuksköterskeförening följer och kommer förhålla sig till Folkhälsomyndighetens eventuella nya rekommendationer.

 5. 18 november 2021 | Nyheter

  Anmälan öppen till VFU-konferensen 2022

  Svensk sjuksköterskeförening bjuder tillsammans med Högskolan i Halmstad in till 2022 års konferens om verksamhetsförlagd utbildning med temat ”Patientsäker VFU – på grund- och avancerad nivå”. Konferensen går av stapeln i den vackra miljön i Tylösand, Halmstad den 27-28 april 2022.

 6. 08 november 2021 | Nyheter

  Omvårdnadsvariabler i nationella kvalitetsregister

  Svensk sjuksköterskeförening har för tredje gången kartlagt befintliga omvårdnadsvariabler i svenska Nationella Kvalitetsregister.

 7. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  04 november 2021 | Etiska rådet

  Sjuksköterskor vill inte bli betraktade som hjältar

  Den globala spridningen av Coronaviruset har lärt oss många saker om hur samhället i stort fungerar i kris och om hur hälso- och sjukvårdssystemet klarar en sådan allvarlig påfrestning som en pandemi. Vi har också blivit än mer medvetna om sjuksköterskors betydelse för vårdens utförande och utfall. Det visade sig att krisberedskap i den omfattning som krävdes saknades inom hälso- och sjukvård, vilket påverkat sjuksköterskors arbetsvillkor i samband med COVID-19.

 8. 01 november 2021 | Nyheter

  Avancerad specialistsjuksköterska

  Svensk sjukvård tampas med många utmaningar, exempelvis långa vårdköer, krav på hög tillgänglighet och bristande kontinuitet. Ökade krav från medborgarna tillsammans med en vård som alltmer bedrivs utanför sjukhuset innebär behov av nya arbetssätt och lösningar.

 9. 29 oktober 2021 | Nyheter

  Reviderad ICN Code of Ethics for Nurses

  ICNs etiska kod har funnits sedan 1953 och uppdaterats med jämna mellanrum. Denna gång har det gjorts ett rejält omtag. En ny indelning finns, ett område är nurses and global health.

 10. 18 oktober 2021 | Nyheter

  Sjuksköterskedagarna 2022

  Nu är anmälan äntligen öppen till Sjuksköterskedagarna som går den 8-9 mars 2022 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Fördjupa dig inom områden som personcentrerad vård och omvårdnad, levnadsvanor, agenda 2030 och sjuksköterskans roll. Här knyter du kontakter med kollegor från hela landet och du kommer få inblick i vilken nyckel till hälsa just du är.

 11. 15 oktober 2021 | Pressmeddelanden

  Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium 2021

  Cecilia Åberg, doktorand och specialistsjuksköterska med inriktning distriktsköterska, tilldelas Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium 2021 för projektet Reflekterande KRAFT-givande samtal till äldre personer med långvariga hälsoproblem.

 12. 08 oktober 2021 | Pressmeddelanden

  Efterfrågestyrda vårdtjänster hotar principen om vård efter behov

  Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och det etiska rådet inom Svensk sjuksköterskeförening lanserar gemensamt etiskt uttalande om efterfrågestyrda vårdtjänster.

 13. 17 september 2021 | Nyheter

  Patientsäkerhetsveckan

  17 september är utsedd av världshälsoorganisationen WHO till World patient safety day- Internationella patientsäkerhetsdagen. Med anledning av detta genomför vi en digital fokusvecka 17-23/9 där vi belyser sjuksköterskors betydelse för säker vård.

 14. 07 september 2021 | Nyheter

  Sök stipendium från Svensk sjuksköterskeförenings projektmedel!

  Du måste vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening för att kunna söka våra projektmedel. Stipendium kan du söka om du är sjuksköterska som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete, vill starta kliniska utvecklingsprojekt eller som är i början av din forskarutbildning.

 15. 01 september 2021 | Nyheter

  Skicka in bidrag som posterutställare på Sjuksköterskedagarna

  Syftet med posterutställningen är att sprida goda exempel inom omvårdnad från utvecklingsarbeten och resultat från forskningsprojekt till kollegor inom vård, omsorg och utbildning. Fokus ligger på att visa hur vård och omsorg kan förbättras för patienter och närstående, i linje med konferensens tema: ” Sjuksköterskans kompetens – nyckel till hälsa ".

 16. 19 augusti 2021 | Nyheter

  FN:s konvention om förbud mot kärnvapen

  Den 22 januari 2021 trädde FN:s konvention om förbud mot kärnvapen i kraft. Svenska Röda Korset, Sveriges läkarförbund, Svensk sjuksköterskeförening, IFMSA och Svenska Läkare mot Kärnvapen välkomnar detta första internationella förbud mot kärnvapen.

 17. 21 juli 2021 | Nyheter

  Möt Omvårdnadsmagasinets nya chefredaktör

  I början av 2021 tog Karin Tideström över som chefredaktör för Omvårdnadsmagasinet från Sara Bergqvist Månsson.

 18. 24 juni 2021 | Nyheter

  Sommarhälsning från Oili

  Se sommarhälsningen från ordförande Oili Dahl till er alla.

 19. 23 juni 2021 | Nyheter

  Oili Dahl blir ny ordförande

  Oili Dahl, specialistsjuksköterska inom intensivvård och utbildningschef i omvårdnad på funktionen Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset, tar över stafettpinnen efter Ami Hommel som ordförande i sjuksköterskornas professionsförening.

 20. 22 juni 2021 | Nyheter

  Åsa Engström blir ny vice ordförande

  Till vice ordförande har stämman valt Åsa Engström

 21. 18 juni 2021 | Nyheter

  Bortprioriterad omvårdnad är livsfarligt

  Den 16 juni höll Svensk sjuksköterskeförening Föreningsstämma. Här följer uttalandet som föreningen enades kring och som även skickats ut till pressen.

 22. 17 juni 2021 | Nyheter

  Ordförande Ami Hommel tackar för sig

  Hälsning från avgående ordförande Ami Hommel och nytillträdd ordförande Oili Dahl.

 23. 16 juni 2021 | Nyheter

  Strategi för utbildningsfrågor

  Det behövs en strategi för sjuksköterskors utbildning. Florence Nightingale såg under 1800-talet sjukhusen som den självklara platsen för lärande. Idag utgår utbildning inom hälso- och sjukvårdfrån forskning och utgörs av samverkan mellan lärosäten och olika samhällskontexter. Regeringens utredning om god och nära vård från 2020 lyfter fram behovet av ett paradigmskifte, där vården behöver gå från organisationsfokus till personfokus och från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet.

 24. 27 maj 2021 | Nyheter

  Sjuksköterskor springer för livet 2021

  Loppet pågår med ny utmaning varje dag. Du kan hoppa på när som helst, kostnaden är 25 kr och tas bara ut 1 gång oavsett hur ofta du springer.

 25. 12 maj 2021 | Nyheter

  Ta del av innehållet från Internationella sjuksköterskedagen

  Den 12 maj 1820 föddes Florence Nightingale, den första moderna sjuksköterskan. Till minne av denna händelse firas den internationella sjuksköterskedagen av såväl Sjuksköterskornas Internationella organisation, International Council of Nurses (ICN) som Svensk sjuksköterskeförening. Årets internationella tema är ”Nurses: A Voice to Lead” -A vision for future healthcare. År 2021 vill vi visa hur omvårdnaden kommer att se ut i framtiden samt hur sjuksköterskeprofessionen kommer att förändra vården. Onsdagen den 12 maj kl. 9.00-13.00 bjuder Svensk sjuksköterskeförening in till ett halvdagsseminarium med anledning av Internationella sjuksköterskedagen och att Svensk sjuksköterskeförening fyller 111 år. Vi firar med en moderatorledd digital förmiddag med fokus på forskning, utbildning, etik och kompetens inom hälso- och sjukvård. Programmet innehåller bl.a. en rundvandring i Sjuksköterskornas hus, filmer om professionens kärnkompetenser, diskussion om etik och en internationell översikt ur ett Agenda 2030-perspektiv. Välkommen att: fira tillsammans med oss och sjuksköterskor över hela världen!

 26. 10 maj 2021 | Nyheter

  Återblick VFU-konferensen 2021

  Svensk sjuksköterskeförenings konferens om verksamhetsförlagd utbildning, VFU21 med temat Simulering – när, var, hur var i år digital.

 27. 29 mars 2021 | Nyheter

  Nominera till styrelsen

  Du kan som enskild medlem i Svensk sjuksköterskeförening nominera personer till valbara platser. Samtliga medlemmar och studerandemedlemmar i föreningen utom associerade medlemmar, är valbara till uppdrag i Svensk sjuksköterskeförening. Föreningsstämman genomförs troligen digitalt. Sista datum för nomineringar är 5/5 2021!

 28. 02 mars 2021 | Nyheter

  Senaste om vaccinforskning mot covid-19

  Möjlighet för dig som är legitimerad sjuksköterska att på ett enkelt sätt hålla dig uppdaterad om vaccin mot covid-19, följ länken. Tema: Vaccinforskning

 29. 26 februari 2021 | Nyheter

  Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning

  Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och Svenska rådet för hjärt-lungräddning står bakom de etiska riktlinjerna för hjärt-lungräddning (HLR). Avsikten med riktlinjerna är att de ska fungera som en norm för beslut om ”ej HLR” i sjukvården i hela landet.

 30. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  28 januari 2021 | Nyheter

  Nu är kärnvapen förbjudna!

  Den 22 januari 2021 antogs FNs fördrag om förbud av kärnvapen, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW). I dagsläget har 52 av världens länder ratificerat avtalet, Sverige är inte ett av dem.

 31. 22 januari 2021 | Nyheter

  Alkohol och coronapandemin, samhälle och politik

  Världen har det senaste året samlats kring en gemensam global utmaning. Covid-19 har fått regeringar, myndigheter och forskare världen över att gå samman för att rädda människoliv. Hur alkoholkonsumtionen hanterats under denna period har sett olika ut. Vissa länder har varit snabba med att minska tillgängligheten, medan andra sett alkohol som en möjlig räddning för den lokala ekonomin.

 32. 01 december 2020 | Nyheter

  Vårdkvaliteten inom den kommunala hälso- och sjukvården under pandemin

  Slutrapport från en enkätundersökning angående situationen inom kommunal hälso- och sjukvård med fokus på äldrevården under pandemin utifrån Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskors (MAS) och sjuksköterskors perspektiv.

 33. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  25 november 2020 | Pressmeddelanden

  Även papperslösa personer har rätt till vård som kräver eftervård

  Svensk sjuksköterskeförening och sjuksköterskornas etiska råd välkomnar Statens medicin- etiska råds (SMER)rapport -vård av personer utan permanent uppehållstillstånd- etiska aspekter på vård som kräver eftervård 2020:6

 34. 19 oktober 2020 | Pressmeddelanden

  Magnet4Europe - Tre sjukhus i Sverige är nu inkluderade

  Svensk sjuksköterskeförening har med stor glädje tagit del av beskedet att tre sjukhus, Skåne universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Uppsala och länssjukhuset i Kalmar har gått med i den europeiska studien ”Magnet4Europe”.

 35. 23 september 2020 | Pressmeddelanden

  Årets ledare i omvårdnad 2020

  I år tilldelas Maria Gränström, Svensk sjuksköterskeförenings stipendium: Årets ledare i omvårdnad.

 36. 13 augusti 2020 | Pressmeddelanden

  Banbrytande avtal för omvårdnadsdokumentation nu verkligt!

  International Council of Nurses (ICN) och SNOMED har i augusti 2020, gemensamt undertecknat ett avtal för att säkra journalföring av genomförd omvårdnad.

 37. 11 juni 2020 | Nyheter

  Ansvaret - läkare och sjuksköterskor under covid-19

  Redan innan pandemin var svensk hälso- och sjukvård hårt pressad med bemanningsproblem, stängda vårdplatser och vårdköer. Under den pågående Covid-19 pandemin som påverkar hela samhället är läget än mer ansträngt i hälso- och sjukvården som ställs inför mycket svåra och stora utmaningar.

 38. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  03 juni 2020 | Etiska rådet

  Vad frågan gäller

  Detta uttalande avser att ur ett sjuksköterske- och läkarprofessionsperspektiv belysa den etiska avvägningen mellan att å ena sidan använda yttrandefriheten och meddelarfriheten samt ta ansvar för att påtala missförhållanden som berör yrkesområdet, och å andra sidan riskera att sprida oro och misstro mot myndigheter, officiellt sanktionerade budskap och rekommendationer som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

  Etik

 39. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  19 mars 2020 | Etiska rådet

  Privata sjukvårdsförsäkringar leder till ojämlik vård

  Tillgång till hälso- och sjukvårdsutbildad personal och vårdinrättningar i Sverige är begränsad. Förtur för patienter med privata sjukvårdsförsäkringar kommer att leda till försenad eller utebliven vård för andra patienter som kan ha större vårdbehov.

  Etik

 40. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  11 mars 2020 | Etiska rådet

  Etiska reflektioner behöver ske regelbundet

  Sjuksköterskor behöver tillfällen till etisk reflektion för att stanna kvar i yrket, skriver Sjuk­sköterskornas etiska råd.

  Etik

 41. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  23 oktober 2019 | Etiska rådet

  Låt inte den etiska reflektionen tystna

  Gemensamt uttalande antaget av de nordiska sjuksköterskeorganisationernas etiska råd i samband med det nordiska etikrådsmötet i Stockholm 23-24 september 2019.

 42. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  01 april 2019 | Etiska rådet

  Sjuksköterskor bör inte medverka till att kvinnor straffas för sex utanför äktenskapet

  Sjuksköterskornas- och Barnmorskornas etiska råd uppmanar sjuksköterskor att inte medverka till att kvinnor straffas för sex utanför äktenskapet

 43. 01 april 2019 | Etiska rådet

  Uppmaning till sjuksköterskor i Förenade arabemiraten

  Sjuksköterskornas- och Barnmorskornas etiska råd uppmanar sjuksköterskor att inte medverka till att kvinnor straffas för sex utanför äktenskapet

 44. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  16 januari 2018 | Etiska rådet

  Omskärelse av pojkar på icke-medicinska grunder

 45. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  26 juni 2017 | Etiska rådet

  Rätt till vård på lika villkor

  Svensk sjuksköterskeförening ställer sig tillsammans med 30 vårdorganisationer bakom Rätt till vård-initiativets nya ställningstagande om rätt till vård på lika villkor.

 46. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  17 mars 2017 | Etiska rådet

  Sjuksköterskor och läkare kan inte medverka till tvångsmedicinering

  Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd och Svenska läkaresällskapets etikdelegation konstaterar i ett gemensamt uttalande att det inte är förenligt med god yrkesetik att sjuksköterskor och läkare medverkar till det som kan beskrivas som tvångsmedicinering när personer ska utvisas.

 47. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  02 november 2015 | Etiska rådet

  Robotar och övervakning i vården av äldre - etiska aspekter

  Sjuksköterskornas etiska råd anser att Statens medicin-etiska råds (Smer) initiativ till rapporten om etiska aspekter på utvecklingen av robotar och övervakning i vården av äldre är mycket välkommen. Rapporten utgör ett betydelsefullt underlag för att uppmärksamma vilka etiska utmaningar som hälsorobotar kan innebära.

 48. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  25 november 2014 | Etiska rådet

  Sjuksköterskornas etiska råd uttalar sig mot samvetsklausul för vårdpersonal

  Rätt till vård och hälsa är en mänsklig rättighet. Hälso- och sjukvård är till för patienten och inte i första hand för personalen. Det är inte en mänsklig rättighet att själv få välja vilka arbetsuppgifter som ska utföras i ett yrke. Patienter och närstående ska kunna lita på att legitimerade yrkesutövare utför de arbetsuppgifter som ingår i yrket.

 49. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  25 november 2014 | Etiska rådet

  Sjuksköterskornas etiska råd uttalar sig mot samvetsklausul för vårdpersonal

  Rätt till vård och hälsa är en mänsklig rättighet. Hälso- och sjukvård är till för patienten och inte i första hand för personalen. Det är inte en mänsklig rättighet att själv få välja vilka arbetsuppgifter som ska utföras i ett yrke. Patienter och närstående ska kunna lita på att legitimerade yrkesutövare utför de arbetsuppgifter som ingår i yrket.

 50. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  06 oktober 2014 | Etiska rådet

  Nej till handel med organ

  I samband med årets Donationsvecka (vecka 41) och den Internationella donationsdagen den 11 oktober vill Svensk sjuksköterskeförening uppmärksammar organdonation. Illegal organhandel och legal medicinsk turism är ett globalt socialt och etiskt problem. Det bästa sättet att motverka handel är att varje land gör sig så självförsörjande på organ som möjligt.

 51. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  03 februari 2014 | Etiska rådet

  Uttalande angående TV-inspelningar inom sjukvården

  Det förekommer att landsting och andra vårdgivare sluter avtal med TV-bolag som ger dessa rätten att spela in svårt sjuka patienter på akutavdelningar eller inom den prehospitala vården. Rätten till hur inspelningarna sedan används överlåts som regel till TV-bolagen.

 52. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  04 november 2013 | Etiska rådet

  Ta ställning i frågan om organdonation

  Sjuksköterskornas etiska råd uppmanar dig att ta ställning till organdonation och göra din vilja känd. Det kan göra stor skillnad, rädda liv och eller göra livet bättre för någon. Om du inte redan tagit ställning till donation så gör det nu.

 53. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  30 september 2013 | Etiska rådet

  Migrationsministern fortsätter förneka mänskliga rättigheter i vården

  ”Ofödda barn kan inte rå för att föräldrar fattar dumma beslut” säger migrationsminister Tobias Billström i Sveriges Radios lördagsintervju den 2 juni 2012. I samma intervju förminskar Billström mänskliga rättigheter och internationella konventioner till en ”rättighetskatalog” som den svenska regeringen kan välja och vraka ur.