Avancerad specialistsjuksköterska - Ett nytt yrke, för en effektivare sjukvård

Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet har tagit fram en publikation för att visa på en kostnadseffektiv lösning för hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar.

En satsning på avancerade specialistsjuksköterskor innebär fördelar för både patienter, sjuksköterskan och vårdgivare. Genom sin stödjande, konsulterande och handledande blir den avancerade specialistsjuksköterskan både en klinisk expert att diskutera svåra komplexa omvårdnadsbehov med, men även någon som stödjer kollegorna att utvecklas i sina professioner.

Läs Avancerad specialistsjuksköterska - Ett nytt yrke, för en effektivare sjukvård Pdf, 766.4 kB.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar