Klimatsmart hälso- och sjukvård

Läs Svensk sjuksköterskeförenings nya broschyr Klimatsmart hälso- och sjukvård: tips för dig som är sjuksköterska. I broschyren finns många konkreta exempel på hur sjuksköterskor i sitt arbete kan bidra till en hållbar hälso- och sjukvård.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar