Klimatsmart hälso- och sjukvård

Klimatsmart hälso- och sjukvård omslag

Syftet med denna broschyr är att uppmuntra sjuksköterskor att i sitt arbete bidra till en klimatsmart och hållbar hälso- och sjukvård. Svensk sjuksköterskeföreningens policy för klimat och hälsa samt sjuksköterskornas etiska kod utgör utgångspunkt för broschyren.

Broschyren är utarbetad av Svensk sjuksköterskeförenings arbetsgrupp för klimat och hälsa, inspirerad av Svenska Läkaresällskapetskunskapsunderlag: Klimat och hållbarhet i det kliniska arbetet. Det är av stort värde att vårdens professioner agerar gemensamt i
teamet och samtidigt tar ansvar för sin egen professions särskilda
kompetens i arbetet för klimat och hälsa.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Klimatsmart hälso- och sjukvård.pdf Pdf, 1015.7 kB. 1015.7 kB 2024-03-19 13.38

Senast publicerad: