Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom postoperativ vård

Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom postoperativ vård omslag

Många som arbetar inom postoperativ vård har specialistutbildning inom exemeplvis intensivvård, anestesisjukvård, kirurgi eller barnsjukvård. Det förekommer även grundutbildade sjuksköterskor med fördjupade kunskaper inom postoperativ vård. Därför definieras specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor i denna kompetensbeskrivning som sjuksköterska med specialicering inom postoperativ vård.

Syftet med kompetensbeskrivningen är att beskriva kunskap och färdigheter
för sjuksköterska med specialisering inom postoperativ vård.
Kompetensbeskrivningen ska:

 • tydliggöra den kompetens som behövs för att ge patienter en god och säker
  postoperativ omvårdnad
 • utgöra ett stöd för arbetsgivare som ansvarar för att säkerställa kompetens
  för en god och säker postoperativ vård, samt underlag för medarbetares behov
  av kompetensutveckling
 • utgöra vägledning för lärosäten vid utformning, planering och genomförande
  av utbildning inom postoperativ vård
 • utgöra stöd för politiker och beslutsfattare vid planering och säkerställande
  av en patientsäker postoperativ vård.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom postoperativ vård.pdf Pdf, 398.7 kB. 398.7 kB 2024-02-14 08.29

Senast publicerad: