Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård

Kompetensbeskrivningen beskriver den kompetens som Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård anser att en specialistsjuksköterska med inriktning mot vård vid demenssjukdom bör ha.

Syftet med kompetensbeskrivningen är att:

 • Synliggöra specialistsjuksköterskans fördjupade och specifika kompetens inom
  demenssjukdom
 • Synliggöra specialistsjuksköterskans fördjupade och specifika kompetens inom
  omvårdnad på avancerad nivå
 • Vara ett stöd för specialistsjuksköterskor och arbetsgivare vid framtagande av
  uppdragsbeskrivningar
 • Vara ett stöd för politiker, huvudmän, arbetsgivare, chefer och specialistsjuksköterskor,
  för en god, säker och jämlik vård av personer med
  demenssjukdom
  inom alla vårdformer
 • Vara ett stöd för lärosäten och studenter vid utformning, planering och
  genomförande
  av utbildning av specialistsjuksköterskor med inriktning mot
  vård vid demenssjukdom.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kompetensbeskrivning demenssjuksköterska.pdf Pdf, 4.8 MB. 4.8 MB 2024-02-13 08.30

Senast publicerad: