Nyheter och opinion

Med kraft att förändra

Tack vare våra drygt 30 000 medlemmar, spridda över hela landet och över alla verksamhetsområden, representerar vi sjuksköterskans och god omvårdnads betydelse för svensk hälso- och sjukvård. Vi arbetar aktivt med påverkan och opinionsbildning och agerar remissinstans i frågor som rör omvårdnad och vårdens utveckling.

Här kan du ta del av våra nyheter, läsa våra debattartiklar samt se våra besvarade remisser. Du kan även läsa om vad andra skriver om Svensk sjuksköterskeförening.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.