Sektioner och nätverk

Svensk sjuksköterskeförenings sektioner och nätverk är sammanslutningar av sjuksköterskor som är intresserade av ett specialområde inom omvårdnad, exempelvis smärtvård, barn och sjuksköterskor mot tobak. I dag är drygt femtio sektioner och nätverk anslutna till Svensk sjuksköterskeförening.

Svensk sjuksköterskeförening är den samlande nationella sammanslutningen och driver övergripande frågor, medan sektioner och nätverk fokuserar på kunskapsutvecklingen inom sitt område.

Vill du veta mer om ett nätverks eller sektions verksamhet besök deras hemsida eller kontakta ordföranden/kontaktpersonen.

46 sektioner och nätverk