Sektioner och nätverk

Våra sektioner och nätverk är nationella föreningar och sammanslutningar av och för sjuksköterskor som är intresserade av ett visst specialområde inom omvårdnad. Medan Svensk sjuksköterskeförening driver övergripande frågor, fokuserar våra sektioner och nätverk på kunskapsutvecklingen inom sina specialområden.

I dag är drygt femtio sektioner och nätverk anslutna till Svensk sjuksköterskeförening. De bidrar bland annat med klinisk kunskap och kompetens i remissarbeten, utredningar och konferensarrangemang.

Här kan du söka bland våra sektioner och nätverk och hitta kontaktuppgifter till dem. Vill du veta mer om ett nätverks eller sektions verksamhet kan du besöka respektive hemsida.