Konferenser och evenemang

För att du som sjuksköterska ska kunna fördjupa din kompetens och hålla dig uppdaterad inom omvårdnadsfrågor, anordnar vi konferenser, webbinarier och andra evenemang.

En av ursprungsidéerna med Svensk sjuksköterskeförening var att skapa sammanhållning och att bidra till sjuksköterskors kunskapsutbyte och professionella utveckling, detta gäller än i dag. Våra konferenser är väldigt uppskattade och som medlem deltar du till kraftigt reducerat pris.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.