Konferenser och evenemang

För att du som sjuksköterska ska kunna fördjupa din kompetens och hålla dig uppdaterad inom omvårdnadsfrågor, anordnar vi konferenser, webbinarier och andra evenemang. En av ursprungsidéerna med Svensk sjuksköterskeförening var att skapa sammanhållning och att bidra till sjuksköterskors utveckling, detta gäller än i dag.

Sjuksköterskedagarna arrangeras vartannat år och syftar till att bidra med ny kunskap inom omvårdnad ur ett brett perspektiv. Temat varierar och konferensen samlar vid varje tillfälle 1 000 deltagare från hela landet.

Vi arrangerar också konferensen Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som de senaste åren haft ungefär 1 000 sjuksköterskor som deltagare. Konferensen arrangeras i samarbete med något av landets lärosäten med sjuksköterskeprogram och erbjuds varje år.

Båda våra konferenser är väldigt uppskattade och får mycket goda utvärderingar, som medlem deltar du till kraftigt reducerat pris.

Fler konferenser och evenemang

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.