Ledarskapskonferensen

Svensk sjuksköterskeförening arrangerade en förmiddag som erbjöd möjligheter till ny kunskap, inspiration och goda exempel för att leda framtidens omvårdnad.

Tillsammans får vi ledarskapet för omvårdnad att växa!

Här kan du se inspelningar från några av presentationerna:

Del 1

Vårdansvarskommittén - ett statligt huvudmannaskap för hela eller delar av hälso- och sjukvården? Jean-Luc af Geijerstam generaldirektör Vårdanalys.

Del 2

Sjuksköterskors arbetsmiljö och hälsa: Utmaningar och lösningar för en hållbar hälso- och sjukvård.
Emma Brulin leg. sjuksköterska, docent i arbets- och miljömedicin vid Karolinska Institutet.

Del 3

Introduktion Magnetmodellen
Oili Dahl ordförande Svensk sjuksköterskeförening

Professionsbaserad ledning inom omvårdnad på lasarettet i Ystad.
Martina Lundmark chefsjuksköterska Ystad lasarett.

Ledarskap för god vård på Särskilda Boenden- ett projekt inspirerat av Magnetmodellen.
Marie Häggström professor i omvårdnad och Ulla Näppä lektor i omvårdnad, Mittuniversitetet.

Reclaim Healthcare – Vikten av det goda, starka och magnetiska omvårdnadsledarskapet.
David Sparv Chefsjuksköterska Skånes Universitetssjukhus och vinnare av Årets ledare i omvårdnad 2023.

Kontakt

Sandra Månsson
Sakkunnig i kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor
e-post:
sandra.mansson@swenurse.se
telefon:
08-412 24 23

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.