Anders Bremer, Årets omvårdnads- och värdegrundspris 2023

Årets omvårdnads- och värdegrundspris 2023 tilldelas i år Anders Bremer leg. sjuksköterska och docent i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Anders har aktivt bidragit till att synliggöra och öka kunskapen om etiska problem och vårdetik i akuta situationer samt vård och stöd till närstående i samband med plötslig död.

Hans forskning berör såväl patienter, närståendes situation som vårdpersonalens etiska kompetens. Några exempel är hälsa och livskvalitet för patienter som överlevt hjärtstopp, vård och stöd i samband med plötslig död, stödformer för vårdpersonalens etiska kompetens samt patienters och närståendes behov av stöd efter hjärtstopp.

Anders har ett stort engagemang för professionalisering av ambulanssjukvården där han verkat för bland annat en nationell ledningsstruktur och ökad evidens i ambulansvården.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar