Svensk sjuksköterskeförening fördömer angrepp på sjukvårdsinrättningar

Svensk sjuksköterskeförening kräver att de internationella reglerna om medicinsk neutralitet respekteras.

Tillgång till sjukvård är en mänsklig rättighet och varje attack mot patienter, närstående och sjukvårdspersonal är oacceptabel.

Sjuksköterskor i krigsdrabbade områden måste få utföra sitt arbete utan att behöva frukta våld och angrepp. Sjukvårdsinrättningar måste skyddas från att bli måltavlor vid krig och konflikter.

Vi uppmanar det internationella världssamfundet att snarast ta till kraftfulla åtgärder för att skydda sjukvårdsinrättningar och säkerställa säkerheten för civilbefolkning och hälso- och sjukvårdspersonal.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar