VFU-konferens 2023

Svensk sjuksköterskeförening inbjuder tillsammans med Umeå universitet till 2023 års konferens om verksamhetsförlagd utbildning. Konferensen går av stapeln på Umeå Folkets hus den 7-8 november 2023.

Målgrupp

Vi välkomnar alla med intresse för verksamhetsförlagd utbildning som handledare, lärare, kliniskt verksamma, studenter och chefer. Konferensen har fokus på sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter på grund och avancerad nivå men kan vara lika givande för andra professioner i vården.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar