Reviderad ICN Code of Ethics for Nurses

ICNs etiska kod har funnits sedan 1953 och uppdaterats med jämna mellanrum. Denna gång har det gjorts ett rejält omtag. En ny indelning finns, ett område är nurses and global health.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar