Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium 2021

Cecilia Åberg, doktorand och specialistsjuksköterska med inriktning distriktsköterska, tilldelas Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium 2021 för projektet Reflekterande KRAFT-givande samtal till äldre personer med långvariga hälsoproblem.

Juryns motivering lyder:

Ett viktigt forskningsområde och en stark ansökan, metodologiskt med en interventionsstudie.

Genom att ge förutsättningar för ökad livskvalitet hos äldre personer finns
möjlighet till vinster för såväl den enskilda personen som samhället i stort.
Projektet fokuserar på en grupp med komplexa hälsoproblem. Doktoranden
möter denna grupp i deras hemmiljö och projektet är tydligt inriktat på personcentrerad vård med stark bäring på sjuksköterskans ansvar.

- Jag hoppas med min forskning kunna bidra med ökade kunskaper om samtalets betydelse i vården samt förutsättningarna för äldres delaktighet i det digitaliserade samhället, säger Cecilia Åberg i ett uttalande.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar