Tillgång till sjukvård är en mänsklig rättighet

Svensk sjuksköterskeförening fördömer alla former av terrorhandlingar, brott mot krigets lagar, rasism, antisemitism och religionsförföljelser i alla dess former. Svensk sjuksköterskeförening stödjer den internationella sjuksköterskeföreningens (ICN) uttalande och uppmanar till skydd av sjukvårdsinrättningar, sjuksköterskor och sjukvårdspersonal i konfliktzoner, såsom Gaza.

Svensk sjuksköterskeförening fördömer alla former av terrorhandlingar, brott mot krigets lagar, rasism, antisemitism och religionsförföljelser i alla dess former.

Det har rapporterats (Svenska FN-förbundet och Rädda barnen) att i samband med terrorattacken av Hamas dödades över 1 200 civila israeler och över 200 togs som gisslan. Efter fyra månader av krig mellan Israel och Hamas har över 25 000 palestinier dödats varav drygt 11 000 är barn. En förkrossande majoritet av Gazas civilbefolkning har drivits på flykt och är idag internflyktingar som inte har tillgång till tillräckligt med mat, vatten, skydd, sanitet och medicinsk hjälp, och det fortsatta bombandet orsakar nu en humanitär katastrof. Hälso- och sjukvårdssystemet står inför en kollaps.

Patienter och personal har skadats och dödats i stor omfattning i denna konflikt. Israel har genomfört mer än 700 aktioner för att förhindra tillgången för sjukvård och mer än 130 av sjukvårdpersonalen har dödats, enligt ledaren i British Medical Journal.
Internationella domstolen i Haag har beordrat Israel att bland annat att avstå från handlingar enligt folkmordskonventionen, samt vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att säkerställa tillhandahållandet av humanitär hjälp till civila i Gaza.

Svensk sjuksköterskeförening stödjer den internationella sjuksköterskeföreningens (ICN) uttalande och uppmanar till skydd av sjukvårdsinrättningar, sjuksköterskor och sjukvårdspersonal i konfliktzoner.

Det som händer nu är ett brott mot den internationella humanitära rätten, även kallad krigets lagar, som kräver att sjukvårdsenheter, sjukvårdspersonal och civila har rätt till skydd.

Svensk sjuksköterskeföreningen anser att det är viktigt att stå upp gemensamt för den internationella humanitära rätten, oavsett vilken part det gäller. Tillgång till sjukvård är en mänsklig rättighet och varje attack mot patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal är oacceptabel, och är i strid med internationell rätt. Vi kan inte acceptera att civila och sjukvårdspersonal är måltavlor eller gisslan.

Svensk sjuksköterskeförening kräver att sjuksköterskor och annan vårdpersonal i krigsdrabbade områden ska få utföra sitt arbete utan att behöva frukta för våld och angrepp.

  • Sjukvårdspersonal, sjukvårdsinrättningar och transporter ska respekteras och skyddas från attacker och konflikter i enlighet med folkrätten.
  • Internationella domstolens beslut ska följas och internationell humanitär rätt respekteras av båda parter.

2024-02-14

Oili Dahl
ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Lilas Ali
ordförande
Sjuksköterskornas etiska råd

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar