Återblick VFU-konferensen 2021

VFU logga

Svensk sjuksköterskeförenings konferens om verksamhetsförlagd utbildning, VFU21 med temat Simulering – när, var, hur var i år digital.

750 förväntansfulla deltagare var föranmälda och dagen började med att Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Ami Hommel och Ing-Marie Moegelin, sakkunnig i utbildnings- och äldrefrågor hälsade alla välkomna.

Moderatorn, omvärldsbevakaren och kulturantropologen Anna Frankzén Starrin ledde oss genom dagen. Anna lärde oss även om skillnaderna mellan fluga, mode och trend, megatrender och samhällstyper i sin mycket intressanta föreläsning "Vad påverkar beteenden - om digitalisering och megatrender".

Alla konferensdeltagare kunde under dagen interagera vid seminariet genom en chattfunktion, vilket var uppskattat och skapade delaktighet. Det ställdes även flera frågor till deltagarna att ta ställning till, för att skapa ett så levande evenemang som möjligt.

Ta del av vår återblick av VFU-konferensen 2021

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar