Årets ledare i omvårdnad 2020

Maria Granström

I år tilldelas Maria Gränström, Svensk sjuksköterskeförenings stipendium: Årets ledare i omvårdnad.

Maria Gränström är chef och omvårdnadsledare vid bröstcentrum, Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm. Maria är chef för personalen både inom onkologi och kirurgi, vilket innebär en sammanhållen vårdkedja för patienter med bröstcancer.

Juryns motivering är följande:

Maria Gränström nomineras för sin stora förmåga att entusiasmera, vara tydlig och med stor skicklighet utöva ett chef- och ledarskap i omvårdnad där både individen syns och får utvecklas samt att medarbetarens styrkor tas till vara. Maria har genom sin nyfikenhet och oräddhet en förmåga att ligga i framkant och ge förutsättningar för att förbättringsarbete ständigt sker för att säkra patientens omvårdnad. Hennes styrka är också att kunna delegera till rätt person med rätt kompetens för de olika ansvarsområdena inom det patientnära arbetet. Sammantaget har detta genererat till att medarbetarna känner motivation och delaktighet i att utveckla omvårdnaden kring och med patienten. Maria beskrivs som ”lyhörd, innovativ, modig, nyfiken samt orädd”.

Stipendiet brukar av tradition delas ut i samband med någon av föreningens konferenser ”Verksamhetsförlagd utbildning” eller ”Sjuksköterskedagarna”. I år och på grund av rådande omständigheter, kommer detta stipendium att delas ut på Sjuksköterskornas hus, Baldersgatan 1 den 9 december.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar