Årets ledare i omvårdnad 2021

Svensk sjuksköterskeförenings stipendium: Årets ledare i omvårdnad tilldelas i år till Carina Carlsson. Stipendiet delas ut vid konferensen Sjuksköterskedagarna i Stockholm den 8–9 mars, 2022.

Carina Carlsson är enhetschef, legitimerad sjuksköterska och specialistsjuksköterska vid Smärtmottagningen, Södertälje sjukhus AB. Carina har arbetat som enhetschef sedan 2012 och lyckats med att vända en Smärtenhet som i det närmaste var nedläggningshotad till en mycket väl fungerande verksamhet. Smärtenheten har numera ett multiprofessionellt team med ett personcentrerat arbetssätt som fokuserar på ökad delaktigheten för personer som är drabbade av långvarig smärta. Carinas ledarskap beskrivs som flexibelt och hon visar på en stor tillit till sina medarbetare. Med sin kunskap och sin stora förmåga att entusiasmera uppmuntrar hon till kompetensutveckling, vilket därmed ger medarbetare goda möjligheter att utvecklas i sitt arbete.

Juryns motivering är följande:

Carina Carlsson tilldelas stipendiet årets ledare i omvårdnad för sin unika ledarskapsförmåga att driva och utveckla Smärtmottagning, en verksamhet som har en stor betydelse för många personer som är drabbade av svår och långvarig smärtproblematik. Carina har förbättrat patienternas delaktighet i sin egen vård. Hennes arbete har också präglats av ett hälsoförebyggande arbete, vilket har inkluderat kost, tobak, alkohol och fysisk aktivitet, idag välkända påverkansfaktorer för personer med långvarig smärta.

Carina har varit drivande i att förstärka samarbetet med såväl interna som externa vårdgivare vilket resulterat till minskad väntetid och ett snabbare omhändertagande. Carina har också arbetat för att utveckla kommunikationen och det multiprofessionella samarbetet i teamet för att nå optimalt stöd och behandlingseffekt för patienten.

”Som omvårdnadsledare och smärtsjuksköterska är Carina en förebild i professionen”

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar