Oili Dahl blir ny ordförande

Oili Dahl, specialistsjuksköterska inom intensivvård och utbildningschef i omvårdnad på funktionen Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset, tar över stafettpinnen efter Ami Hommel som ordförande i sjuksköterskornas professionsförening.

De senaste åren har Oili arbetat som chef inom olika organisationsnivåer. Hon träffar dagligen sjuksköterskor, arbetar med professionsutveckling och är med att implementera förbättringar.

Oili har under lång tid drivit professionsfrågor i vården både lokalt- och på nationell nivå. Dels som ordförande i Riksföreningen för anestesi och intensivvård, ledamot i Svensk sjuksköterskeföreningens styrelse (2015) och som vice-ordförande (2017). Vår nya ordförande är välbekant med föreningens ändamål och har bidragit i utvecklingen av föreningens strategier och har ett stort engagemang till föreningens arbete.

Viktigaste frågan av föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod?

Stärka sjuksköterskornas professionsutveckling genom att agera för hög omvårdnadskompetens hos chefer på alla nivåer, påverka framtidens specialistutbildning och driva frågan om fortbildning

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar