Svensk sjuksköterskeförening tar plats i kraftfullt påverkansnätverk

Vi är nytillträdda medlemmar i Forska!Sveriges tankesmedja ”Agenda för hälsa och välstånd”.

Både regering och opposition har genom åren uppskattat tankesmedjans underlag och får ofta gehör för sina förslag.

Svensk sjuksköterskeförening är särskilt inbjudna för att bidra med sin specifika kompetens och ge en bra balans mellan de olika aktörsgrupperna.

Övriga 40 deltagande organisationer är bland annat Astma- och Allergiförbundet, Cancerfonden, Lif - de forskande läkemedelsföretagen läkemedelsföretagen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket samt lärosäten och regioner.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar