Rätt till Vård

Svensk sjuksköterskeförening deltog i frukostseminarium i riksdagen 19 oktober.

Seminariet och dialogen utgick ifrån ställningstagandet som Rätt till vård-initiativet presenterade i maj som kritiserade Tidö-avtalets förslag till anmälningsplikt och begränsningar i möjligheten till tolk Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas 2023 – Rätt till vård-initiativet (vardforpapperslosa.org) Länk till annan webbplats..

Seminariet startade med korta föredrag av professionsföreträdare utifrån yrkesetiska och juridiska aspekter, humanitära aspekter, barnrätten och vårdgivarperspektivet och den kliniska vardagen.

Därefter följde en dialog med riksdagspanelen där alla åtta partier i riksdagen var representerade. .Anders W Johnsson C, Camilla Rinaldo Miller KD, Malin Danielsson L, Karin Rågsjö V, Yasmin Bladelius S, Linda Lindberg SD, Thomas Ragnarsson M och Ulrika Westerlund MP.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar