Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre

Syftet med kompetensbeskrivningen är att tydliggöra den funktion som specialistsjuksköterskan har inom vård av äldre som omvårdnadsexpert, ledare, utvecklare och pedagog.

Kompetensbeskrivningen ska:

  • Bidra till att ge äldre och anhöriga en god och säker vård.

  • Tydliggöra professionen/yrkesutövningen för blivande samt yrkesverksamma specialister.

  • Utgöra en vägledning för landets lärosäten för utformning, planering och genomförande av utbildning.

  • Utgöra ett stöd för arbetsgivare som ansvarar för att säkerställa den kompetens som behövs för en god äldrevård.

Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor med inriktning mot vård av äldre

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar