Vi värnar om värdegrunden

Svensk sjuksköterskeförenings värdegrund vilar på en humanistisk grundsyn som visar respekt för liv, människans lika värde och rättigheter och som inte gör åtskillnad mellan människor.

Detta innebär att vi inte accepterar nedsättande, kränkande uttryck i våra sociala medier.

Oili Dahl, ordförande
Marie Iwarzon, kanslichef
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar