Du skickas nu vidare till https://www.youtube.com/watch?v=hiO70gE54AA&t=1s.

Hållbar hälso- och sjukvård –sjuksköterskans roll och ansvar för klimat och hälsa.

Nu finns det möjlighet att ta del av ett helt nytt seminarium om hur ett ändrat klimat ger ohälsa och på vilket sätt hälsosamtal kan bidra till en mer hälsosam befolkning och i därigenom en förbättrad miljö.