Investera i sjuksköterskor för en hållbar hälso- och sjukvård och god omvårdnad nu och framåt

Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet i gemensamt uttalande riktat till beslutsfattare och arbetsgivare: Det är dags för Sveriges politiker att skapa en hälso- och sjukvårdsorganisation där god arbetsmiljö och hållbar utveckling för sjuksköterskeprofessionen ingår.

Sjuksköterskors kompetens har tagits för självklar och sett sjuksköterskeprofessionen som en outtömlig resurs, vi kräver åtgärder som förändrar detta. Först då kan en personcentrerad, tillgänglig, säker och kostnadseffektiv vård för patienten åstadkommas.

Läs mer om våra åtgärdsförslag.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar