Du skickas nu vidare till https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/gor-sjukskoterskor-delaktiga-i-kommunala-bistandsbeslut/.

Foto: Tomas Södergren, Fredrik Hjerling

Foto: Tomas Södergren, Fredrik Hjerling

”Gör sjuksköterskor delaktiga i kommunala biståndsbeslut”

Ingress för sektion