Du skickas nu vidare till https://www.youtube.com/watch?v=iQswoGoXOXU&t=1s.

Riskbruk av akohol

Sølvi Vejby, leg sjuksköterska och doktorand, kontaktsjuksköterska i cancervård informerar om vem som kan ha ett riskbruk, behöver vi fråga om alkoholbruk och vilka råd kan vi ge? Annika Bäckström berättar om hur kontaktsjuksköterskor kan arbeta med alkoholfrågan med patienter.