Fler i världen behöver få tillgång till vaccin mot covid-19

Sjuksköterskornas etiska råd uppmanar den nytillträdda
socialministern Lena Hallengren att skyndsamt agera för
att fler i världen ska få tillgång till vaccin mot covid-19.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar