Queen Silvia Nursing Award 2022

Queen Silvia Nursing Award är ett årligt pris som initialt delades ut till sjuksköterskestudenter. Priset instiftades av Swedish Care International och Forum For Elderly Care år 2012 och stöds av Hennes Majestät Drottning Silvia. Tävlingen har under årens lopp utvecklats till att inkludera även sjuksköterskor och från och med i år utökades den ytterligare, med kategorin undersköterskor och undersköterskestuderande. Den som vill tävla om priset skickar in en eller flera idéer om hur äldre- och demensvården kan förbättras.

Tävlingen har succesivt expanderat och genomförs förutom i Sverige nu även i Finland, Polen, Tyskland, Litauen, USA (genom University of Washington) och Sao Paolo State, Brasilien.

Sjuksköterskestudenten Sara Rosenberg är den 10:e vinnaren av Queen Silvia Nursing Award i Sverige. När Sara presenterade sin idé ”Duschrock” gick det ett sus genom juryn. Bedriften att klarsynt ringa in ett problem som alla kan relatera till och därtill finna en realistisk lösning, imponerade djupt på juryn. Sara hade även tagit hänsyn till miljöaspekten, gjort en kostnadskalkyl samt en punktlista över vilka utmaningar hon skulle stå inför om Duschrocken kom i produktion. Med hjälp av sin mormor hade Sara tillverkat en prototyp vilken visades upp via en instruktionsfilm. Citat från en av jurymedlemmarna: ”Sara har hittat en lösning på ett olösligt problem”.

Sara Rosenberg studerar till sjuksköterska vid Högskolan i Kristianstad och tar sin examen 2024.

Undersköterskan och Silviasystern Marie Svensson utsågs som den första vinnaren någonsin ur kategorin undersköterskor/undersköterskestuderande. Hennes tävlingsbidrag ”Förbättra relationen med djur och natur” tilltalade juryn eftersom de ansåg att Maries redan existerande verksamhet med att låta demenssjuka personer få komma ut till landsbygden och erbjudas närkontakt med djur och natur var både väl genomtänkt och beprövad. Sedan Marie startade sin verksamhet har hon fört en dialog med politiker och omkringliggande kommuner för att sprida kunskap om denna typ av verksamhet. Marie upplever även att den här varianten av arbetsplats hjälper till att göra undersköterskeyrket attraktiv för kommande generationer vårdpersonal.

Marie Svensson blev diplomerad Silviasyster 2013 och driver Gärdets Omsorg Hallandsås, en Stjärnmärkt dagverksamhet för personer över 65 år med demenssjukdom.

Vinnare av Queen Silvia Nursing Award får ett kontantpris på 60 000 kronor, tillsammans med internationella lärande- och nätverksmöjligheter. Vinnarna kommer också att samlas på Kungliga slottet i Stockholm 2023 för att delta i huvudceremonin och personligen ta emot sina diplom av Drottning Silvia.

Engagemang för sjuksköterskor och demensvård

Drottning Silvia har förespråkat bättre vård för äldre och människor som lever med demens i många år. Drottningen tog hand om sin mamma som levde med en demensdiagnos de sista åren av sitt liv. Hennes Majestät har gett sitt stöd till ett antal projekt för att öka medvetenheten om demens, inklusive Stiftelsen Silviahemmet och Dementia Forum X.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar