Ordförande Ami Hommel tackar för sig

Hälsning från avgående ordförande Ami Hommel och nytillträdd ordförande Oili Dahl.

Nomineringarna till styrelsens förtroendevalda har i år varit många. Efter omröstningar vid dagens föreningsstämma har följande personer utsetts:

  • Ny ordförande för Svensk sjuksköterskeförening: Oili Dahl (2 år)
  • Ny vice ordförande Åsa Engström (4 år)

Ledamöter:

  • Karin Bölenius (4 år)
  • Lilas Ali (4 år)
  • Elisabeth Carlson (4 år)
  • Magnus Flodberg (4 år)
  • Ramona Schenell (2 år)

Revisorer:

  • Elisabeth Welin
  • Janeth Leksell.

Avgående ordföranden Ami Hommel berättade om sitt arbete och sina tankar kring Svensk sjuksköterskeförening. Därefter följde avtackningen av ordföranden och avgående ledamöter Per Enarsson och Marit Silén, som också gav reflektioner över sina insatser i föreningen.

Dagen avslutades av nya ordföranden Oili Dahl som tackade för förtroendet och sammanfattade föreningens uppdrag framöver.

Vi vill från Svensk sjuksköterskeförenings sida tacka valberedningen, styrelsen och övriga medverkande inför och under gårdagen för ett fint arbete.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar