Remissvar gällande bland annat vårdhygien, ögonsjukdomar & schizofreni

Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med berörda sektioner och nätverk svarat på remisser ställda av Sveriges Kommuner och Regioner gällande bland annat vårdhygien, ögonsjukdomar, cancer och schizofreni.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar