ICN:s etiska kod reviderad 2022

Nu är ICN:s NYA etiska kod översatt till svenska!

ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor. Koden är översatt till svenska och anpassad efter svenska förhållanden och svensk lagstiftning

En första internationell etisk kod för sjuksköterskor antogs av International Council of Nurses (ICN) 1953. Den har sedan dess reviderats och uppdaterats ett antal gånger, senast i och med denna grundliga omarbetning, slutförd under år 2021. Den svenska översättningen slutfördes år 2022 och texten är anpassad efter svenska förhållanden och svensk lagstiftning.

Det finns en hel del nytt och koden är mer uppdaterad till omvårdnad som bedrivs idag. Exempelvis har förhållande till media, sociala medier och artificiell intelligens tagits med. Likaså att förbereda inför katastrofer och konflikter och främja en frisk planet.

De tabeller som följer efter beskrivningen av varje del av koden är avsedda att underlätta att omsätta koden i handling. Tabellerna ger exempel inom kodens områden att reflektera omkring.

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor består av fyra områden som är vägledande för etiska ställningstagande och agerande, områdena är delvis reviderade:

  1. sjuksköterskor och personer i behov av omvårdnad
  2. sjuksköterskor och yrkesutövningen
  3. sjuksköterskor och professionen
  4. sjuksköterskor och global hälsa.

Omvårdnad har en värdegrund och etik som är tillämpbar inom alla sammanhang och i alla funktioner där sjuksköterskor är verksamma, vilket ges exempel på i koden:

För kliniskt verksamma, lärare, studenter, forskare, chefer/ ledare, beslutsfattare och andra. Även professionsföreningar vägleds av denna kod och det ansvar som följer.

En figur (s. 16) illustrerar förhållandet mellan värdegrund, ansvar och sjuksköterskeprofessionen.

Publikationen finns i nuläget endast som pdf, i tre format, välj det som passar dig bäst.

Läs ICN:s nya etiska kod.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar