Uppmaning till sjuksköterskor i Förenade arabemiraten

Sjuksköterskornas- och Barnmorskornas etiska råd uppmanar sjuksköterskor att inte medverka till att kvinnor straffas för sex utanför äktenskapet

Sjuksköterskornas- och Barnmorskornas etiska råd fördömer den lagstiftning som finns i bland annat Förenade Arabemiraten som gör sex utanför äktenskapet kriminellt för kvinnan. Även i de fall kvinnan blivit våldtagen, lagförs kvinnan. Detta är ett brott mot mänskliga rättigheter, både enligt artikel 12 i Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, rätten till häIsa och Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor.

I Sveriges Radios program Kaliber, sänt den 18 mars 2019, framkom att det svenska vårdbolaget GHP driver ett sjukhus som ger offentlig sjukvård på uppdrag av Förenade Arabemiraten. Sjukhuset har bland sina anställda sjuksköterskor och barnmorskor från Sverige, som arbetar med bland annat mödra- och förlossningsvård. De gravida kvinnor som uppsöker sjukhuset utan att vara gifta anmäls till myndigheterna av administrativ personal på sjukhuset och hämtas av polis efter förlossningen. Vårdpersonal bidrar med upplysningar så att kvinnan kan hittas. Sjukhuset och den svenska personalen bedriver inte bistånd i landet, utan personalen har ett kontrakt med GHP.
Ledningen har uttalat att deras närvaro har förbättrat patientvården och patientsäkerheten.

Frågan om huruvida legitimerade sjuksköterskor och barnmorskor från Sverige bör arbeta under dessa förutsättningar är inte självklar. Att sjuksköterskor och barnmorskor behöver bidra med uppgifter som gör att kvinnor kan gripas och fängslas av polis, är i strid med sjuksköterskornas och barnmorskornas etiska kod som anger att sjuksköterskor och barnmorskor ska visa gott omdöme vid hantering av konfidentiella uppgifter. Det blir också svårt att leva upp till den etiska koden om att sjuksköterskors och barnmorskors primära ansvar är för dem som är i behov av vård. Detta måste dock vägas mot att svenska sjuksköterskors- och barnmorskors kompetens kan bidra till en säkrare vård för kvinnan.

Efter detta övervägande är vårt råd att sjuksköterskor och barnmorskor från Sverige inte ska arbeta på sjukhuset så länge de är tvingade att följa en lag som står i strid med mänskliga rättigheter.
Genom att bedriva vård där det inte är möjligt att hindra brott mot mänskliga rättigheter ges lagstiftningen legitimitet. Därför bör företag inte etablera sig i länder där det inte är möjligt att garantera sjukvårdspersonalens rätt att efterleva professionernas etiska koder och mänskliga rättigheter.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar