#Nursesforpeace

World Health Professions Alliance (WHPA) uppmanar parterna i konflikten i Israel och Gaza att respektera internationell humanitär lag för att skydda och respektera tillgången till hälso- och sjukvård och säkerställa säkerheten för civila och sjukvårdspersonal.

Tillgång till sjukvård är en mänsklig rättighet och varje attack mot sjukvårdspersonal och de patienter de vårdar är oacceptabel.

I WHPA ingår de internationella organisationerna för bland annat sjuksköterskor, läkare och fysioterapeuter. Svensk sjuksköterskeförening ställer sig självklart bakom uttalandet som du kan läsa i sin helhet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar