Du skickas nu vidare till https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/.

Aktuell information om Covid-19

Svensk sjuksköterskeförening följer och kommer förhålla sig till Folkhälsomyndighetens eventuella nya rekommendationer.