Ta ställning i frågan om organdonation

Sjuksköterskornas etiska råd uppmanar dig att ta ställning till organdonation och göra din vilja känd. Det kan göra stor skillnad, rädda liv och eller göra livet bättre för någon. Om du inte redan tagit ställning till donation så gör det nu.

Ta upp frågan om donation med patienter och närstående

Alla verksamheter inom hälso- och sjukvård har en viktig uppgift i att aktivt medverka till att organ och vävnader kan tas till vara. Därför borde det vara en naturlig uppgift för all personal att ta upp frågan om donation med patienter och deras närstående när det är möjligt.

Varför ska jag ta ställning?

Totalt väntade 785 personer på ett eller flera organ den 1 juli 2015. Under 2014 donerade 890 avlidna donatorer vävnader. Den 19 januari 2015 fanns dygt en och en halv miljon personer registrerade i Donationsregistret.

– Det viktigaste är att man tar ställning till donation och gör sin vilja känd, säger Cecilia Diamant, ledamot av Socialstyrelsens Donationsråd.

Patienter eller personal som har frågor om donation kan vända sig till donationsansvariga vid sjukhusen och webbplatser som livsviktigt.se och 1177.se.

Hur gör man för att ta ställning?

Du kan ta ställning till donation genom att:

  • anmäla dig till donationsregistret via socialstyrelsen.se/donationsregistret
  • fylla i ett donationskort och bära det med dig
  • prata med dina närstående om ditt beslut.

Alla tre sätt är lika giltiga. Det är ditt senaste ställningstagandet som gäller.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar