Publikationen Handbok för politiker - Implementering av WHO:s globala strategi för sjuksköterskor i Europa 2021-2025

Handbok för politiker

Världshälsoorganisationen, WHO, på både global och europeisk nivå, ger kraftfulla rekommendationer till världens regeringar, politiker, myndigheter samt arbetsgivare och uppmanar till åtgärder som ger Sveriges sjuksköterskor utökade och tydliga mandat.

Svensk sjuksköterskeförening har i; Handbok för politiker översatt WHO globala strategi för sjuksköterskor under åren 2021–2025. Föreningen har i linje med WHO skrivit fram de politiska åtgärder som behöver vidtas i Sverige för att kunna rekrytera och behålla sjuksköterskor.

Läs Handbok för politiker - Implementering av WHO:s globala strategi för sjuksköterskor i Europa 2021-2025

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar