Handbok för politiker

Handbok till politiker omslag

Sjuksköterskor möter människor i alla
typer av miljöer i samhället, från födsel
till död. Barnmorskor och sjuksköterskor
står för cirka 90 procent av alla kontakter
mellan patienten och hälso- och sjukvården. Sjuksköterskor utför säker och effektiv
hälso- och sjukvård och god omvårdnad av
högsta kvalitet.

Enligt världshälsoorganisationen, WHO, kan världen aldrig uppnå WHO:s globala mål; jämlik hälsa och välmående för alla, utan sjuksköterskor.

Legitimerade sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och avancerade specialistsjuksköterskor
har en nyckelroll i det multiprofessionella teamets hälsofrämjande och förebyggande arbete samt i hanteringen av icke smittsamma sjukdomar. Sjuksköterskans akademiska och kliniska kunskap möjliggör beslut som skapar förutsättningar att utöva god omvårdnad och säker vård.
Svensk hälso-och sjukvård saknar ofta en beslutslinje för omvårdnad med befogenheter och mandat på alla nivåer. För att kunna implementera WHO:s prioriterade områden krävs en omfattande förändringsprocess där sjuksköterskor behöver vara med och leda dialogen med beslutsfattare.

Det behövs en sjuksköterska med hög omvårdnadskompetens i högsta ledningen som deltar i alla beslut som påverkar organisationens visioner, mål och prioriteringar. Världshälsoorganisationen, WHO, på både global och europeisk nivå, ger kraftfulla rekommendationer till världens regeringar, politiker, myndigheter samt arbetsgivare och uppmanar till åtgärder som ger Sveriges sjuksköterskor utökade och tydliga mandat.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handbok till politiker.pdf Pdf, 246.5 kB. 246.5 kB 2022-06-13 15.00

Senast publicerad: