Migrationsministern fortsätter förneka mänskliga rättigheter i vården

”Ofödda barn kan inte rå för att föräldrar fattar dumma beslut” säger migrationsminister Tobias Billström i Sveriges Radios lördagsintervju den 2 juni 2012. I samma intervju förminskar Billström mänskliga rättigheter och internationella konventioner till en ”rättighetskatalog” som den svenska regeringen kan välja och vraka ur.

Sjuksköterskornas etiska råd tar kraftigt avstånd från minister Billströms försök att minimera papperslösa personers rätt till vård. Billströms uttalande strider mot den internationella Barnkonventionens krav på att rätten till hälso- och sjukvård skall omfatta alla barn utan åtskillnad. Barn lider även skada när närstående vuxna nekas vård. Sverige är idag ett av de länder i Europa där papperslösa personer har sämst tillgång till vård. Hård kritik från FN har riktats mot Sverige för brister i fråga om den mänskliga rättigheten till hälsa.

Vårdprofessionerna i Sverige har gemensamt krävt att varje patient, utan åtskillnad, har rätt till lämplig vård samt uttalat att vårdpersonalen har en skyldighet att tillhandahålla vård oavsett patientens rättsliga status. Det är dags för regeringen att sluta förhala beslut om utredningen »Vård efter behov och på lika villkor– en mänsklig rättighet«, SOU 2011:48. Det är över ett år sedan utredningen var klar och vi vill se den gå ut på remiss NU.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar