Du skickas nu vidare till https://www.youtube.com/watch?v=CrNUybeo4Sc&t=1s.

Otillräcklig fysisk aktivitet

Matthias Lidin, universitetssjuksköterska, specialistsjuksköterska och PhD Sølvi Vejby, leg sjuksköterska och doktorand.

Matthias berättar bland annat om vad fysisk aktivitet är och hur vi kan minska stillasittandet för att bli mindre fysiskt inaktiva. I ett samtal förmedlar Sølvi och Matthias inspiration om hur vi kan få med fysisk aktivitet i våra patientsamtal.

I ett samtal förmedlar Sølvi och Matthias inspiration om hur vi kan få med fysisk aktivitet i våra patientsamtal.