Årets ledare i omvårdnad: Elsie Strömmer

Årets ledare i omvårdnad: Elsie Strömmer

Svensk sjuksköterskeförenings stipendium Årets ledare i omvårdnad tilldelas i år Elsie Strömmer, specialistsjuksköterska inom intensivvård och biträdande verksamhetschef/avdelningschef på Kirurgicentrum vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

Motiveringen är följande:

”Elsie Strömmer tilldelas stipendiet för sitt inspirerande och utvecklande ledarskap som bygger på ett etiskt förhållningssätt. Hon främjar sjuksköterskors professionella utveckling på såväl kort som lång sikt, bland annat genom att stödja och integrera klinisk och akademisk kompetens samt möjliggöra deltagande i nationella och internationella utbildningar. Genom sitt dagliga ledarskap är Elsie en förebild, hon skapar förutsättningar för medarbetarna att arbeta med implementering av evidensbaserade riktlinjer, vilket har stor betydelse för att patienterna ska få en god och säker omvårdnad och vård. Hon uppmuntrar även medarbetarna genom nominering till nationella och regionala priser som involverar cancervård och förbättring av cancervården. Hennes goda ledarskap har varit en bidragande faktor till att kunna rekrytera och behålla kompetenta sjuksköterskor inom verksamheten”.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar