Blogg

Här är våra senaste nyheter

true true true true true true true true true
 1. 23 december 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  En återvändares betraktelser

  I somras lämnade jag den kliniska vården för att arbeta på Svensk sjuksköterskeförening. När den andra vågen slog till var det självklart för mig att tillfälligt återvända till intensivvården. Plötsligt befann jag mig i en oväntad dialog med självaste John Lennon...

 2. 16 november 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Erfarenhet - vår bästa förberedelse i pandemin

  Tyvärr verkar covid-19 dra igång på allvar igen och pressen på hälso- och sjukvården ökar för varje dag. Flera sjuksköterskor kommer att åter arbeta i enheter som inte är deras vanliga arbetsplatser med delvis nya arbetsuppgifter och nya patientgrupper. Detta kräver mod, teamarbete och sjuksköterskans ledarskap både i vårdteamet som på alla ledningsnivåer.

 3. 23 oktober 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Världens legitimerade sjuksköterskor har och gör fortfarande heroiska insatser i kampen mot covid-19

  I januari 2020 var det ingen som kunde förutspå hur covid-19 skulle påverka hela världen. Vi kan konstatera att trots en misströstan när alla våra trevliga planerade event som skulle ske under det år som WHO har utlyst till ”Sjuksköterskorna och barnmorskornas år” har blivit skjutna på framtiden så har sjuksköterskor (med rätta) hyllats världen över.

 4. 07 juli 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Cecilia Lundmark

 5. 10 juni 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Sandra Månsson

 6. 01 juni 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Marit Silén 2

 7. 25 maj 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Lilas Ali

  Att känna panik är ett ganska lätt status att hamna i dagens läge med den rådande pandemin. Därför är det särskilt viktigt inför aktuella beslut att ta ett djupt andetag och agera utifrån etiskt försvarsbara grunder.

 8. 18 maj 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Charlotta George

 9. 12 maj 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Britta Mann

  Det är vi som vårdar och vakar över patienten - dygnets alla timmar, veckans alla dagar, året runt. Jul som påsk, nyår och midsommar. Det är vi som märker om patienten blir försämrad och behöver tillkalla en läkare för ny behandlingsplan.

 10. 08 maj 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  ur en utredares perspektiv

  Det är många tankar som snurrar dessa dagar. Oron för nära och kära, för vänner som jobbar i vården, pandemin väcker funderingar. Livet i hälso- och sjukvården blir aldrig mer detsamma. Det finns ett före och efter.

 11. 30 april 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Ingalill Rahm Hallberg

  Den första informationen om Coronaviruset väckte inte några dramatiska känslor, det lät så avlägset. Det ändrades raskt när informationen kom om att alla 70+ skulle avstå från nära kontakter med andra, barnbarn, barn, affärer. Då slog det mig med all kraft att jag var inte bara 70, jag var också 75+, riskgrupp! För en kort stund slog dödsångest till, jag är inte beredd nu! För att mota olle i grind har jag allt sedan dess fogat mig efter rekommendationerna. Våren, solen och då och då lite värme, min kära hund lindrade rädslan som då och då poppar upp.

 12. 27 april 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Lisa Petersson

  Alla i samhället påverkas av den nu pågående Covid-19 pandemin. Personligen blir jag blir påverkad såväl i min vardag som specialistsjuksköterskestudent men också som handledare på Klinisk utbildnings avdelning (KUA) på Skånes universitetssjukhus.

 13. 24 april 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Birgitta Wedahl

 14. 20 april 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Elisa Reinikainen

 15. 17 april 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Att befinna sig i stormens öga-rapport från Skåne

 16. 14 april 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Anna Forsberg

  Efter två långa dagar på sjukhuset sitter jag och reflekterar över de situationer jag har varit i och de patienter jag har mött. Hela världen är upp och ner. Rädslan för COVID-19 präglar allt vi gör så väl vardag som helg, såväl arbetstid som fritid.

 17. 08 april 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Veronika Lindström

  Sitter i bilen på väg till brandstationen, lyssnar på nyheterna, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen informerar om Covid-19, många frågor väcks. Hur ska natten i ambulansen bli? Kommer jag att ha tillräckligt med skyddsutrustning? Hur kan jag förbereda mig när jag inte vet vad jag ska förbereda mig för? Om jag känner oro, hur ska de som inte har professionens kunskap känna?

 18. 06 april 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Det är en omvälvande tid nu

  Massiv aktivitet pågår dygnet runt på sjukhuset för att skapa vårdplatser för svårt sjuka människor som drabbats av Covid-19. Vi är mitt i en oerhört krävande påfrestning för vården, ett behov som ökar varje dygn. Vi befinner oss i en situation som flera av oss inte upplevt i sin yrkesverksamma tid och förmodligen aldrig mera kommer att göra.

 19. 03 april 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Cornelia Myrkrans

  Ingress - kort och sammanfattande inledning till text

 20. 30 mars 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Marit Silén

  Syftet är att stödja hälso- och sjukvården att fatta beslut om prioriteringar enligt den etiska plattformen för öppna prioriteringar i hälso- och sjukvården och hälso- och sjukvårdslagen. Sjuksköterskornas etiska råd anser att det är bra att prioriteringarna vid dessa extraordinära förhållanden utgår ifrån dessa principer.

 21. 27 mars 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Maria Öst-Backa

  I min vardag finns jag på 1177 Vårdguiden på telefon. Överbelastningen är enorm! Undanträngningseffekten för den som behöver oss är mycket stor. I en kö på timmar finns de med andra akuta besvär. Vad är viktigt här och nu i den situationen?

 22. 25 mars 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Ulrica Nilsson

  Vid Sveriges lärosäten arbetar vi intensivt med att utbildningen ska fortgå. Vi lägger om till distansutbildning, med allt vad det innebär och har kontinuerlig kontakt med den kliniska verksamheten vad gäller våra studenter som gör sin VFU. Vi är en viktig kugge i maskineriet i att utbilda nya kollegor som ska fylla på i leden.

 23. 23 mars 2020 | Leg Sjuksköterskan och Covid 19

  Ami Hommel

  WHO har utnämnt år 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år. Ett år då världen skulle påminnas om den stora betydelsen sjuksköterskor och barnmorskor har för att i arbetet med att förbättra den globala hälsan. Ingen kunde vid utlysningen förutse pandemin Covid19 och den stora betydelse som sjuksköterskor har för hälsa och liv.