Viktiga frågor nu och för framtiden

Sjukvården behöver utvecklas från flera perspektiv och satsningar på omvårdnadsforskning utgör vägen framåt. Inrättande av förenade anställningar, där sjuksköterskor kan både arbeta kliniskt och samtidigt forska är avgörande för att åstadkomma återväxt av lärare på högskolor och universitet, samt för att implementera den bästa kunskapen och utveckla omvårdnadsåtgärder i vården.

Sjuksköterskors kompetens är en förutsättning för patienters överlevnad, hälsa och minskad risk för vårdskador. Bristen på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor rapporterades i majoritet av regioner och kommuner enligt Socialstyrelsen 2022. Nationella planeringsstödet, och detta innebär flera negativa konsekvenser för personer i behov av vård. Brist på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor har ytterligare förvärrats av pandemin. Ny forskning visar att sjuksköterskor är generellt stresståliga men moralisk stress, försämrat kvalité i patientvården och utebliven omvårdnad gnager på professionens höga krav. Ökad arbetsbelastning, bristande ledarskap, svagt erkännande av sjuksköterskors kunskap och för lite fokus på kompetensutveckling är några av orsaker till att sjuksköterkor lämnar vården.

Det behövs fler sjuksköterskor, absolut, men det är minst lika viktigt att utveckla och behålla de sjuksköterskor som redan finns. Vi sjuksköterskor behöver möjligheter till fortbildning, specialisering, och ökat inflytande och mandat för ledarskap.

Utöver fokus på vårdens kvalitet krävs ett bra ledarskap för omvårdnad för att vården ska kunna stärkas och utvecklas. Respekt och erkännande av sjuksköterskors kunskap och möjlighet att utföra meningsfullt arbete är viktigt.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar