Nordic Journal of nursing research

Nordic Journal of Nursing Research (NJNR) är en internationell vetenskaplig tidskrift som sedan 2014 utges i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet, och med SAGE Publishing som förläggare.

NJNR publicerar artiklar av internationell relevans för ämnet omvårdnad samt inom det bredare fältet av vårdvetenskap. Tidskriften eftersträvar att publicera artiklar som bidrar med kunskap till gagn för sjuksköterskeprofessionen, patienter och deras signifikanta andra, utbildning samt metodutveckling inom området. NJNR utkommer fyra gånger per år och alla inskickade artiklar genomgår sakkunnig kollegial granskning.

Ny chefredaktör från den 1 januari i år är Gunilla Borglin som innehar en professur i omvårdnad vid Karlstad universitet och vid Lovisenbergs Diakonala Högskola i Oslo. Gunilla efterträder Professor Kim Lützen som varit redaktör sedan NJNR startade 2014. Assisterande redaktör är David Edwardsson som innehar en professur vid La Trobe universitet, Australien och likaså vid Umeå universitet

Läs mer om Nordic Journal of Nursing Research Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.