Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Oili Dahl

Our nurses. Our future: blogg vecka 22

”Our nurses. Our future.” var temat för Internationella sjuksköterskedagen som firades den 12 maj. Budskapet känns helt rätt, utan sjuksköterskors kompetens och erfarenhet kommer inte hälso- och sjukvården kunna ge en god och jämlik vård och stödja hälsan för hela befolkningen. Sjuksköterskor har en unik kompetens som ingen kan vara utan.

Svensk sjuksköterskeförening uppmärksammade dagen på flera sätt, bland annat genom hälsningar och filmer som finns på vår hemsida: Internationella sjuksköterskedagen | Svensk sjuksköterskeförening (swenurse.se).
Där lyssnade jag på berättelser från sjuksköterskor som beskriver hur de leder omvårdnad; i den patientnära vården, på olika ledningsnivåer, inom utbildning och inom kunskapsstyrning. Detta gav mig en väldig stolthet och en stark känsla att vi klarar svåra utmaningar om vi arbetar ihop och tillvaratar varandras kunskap. Även sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson har skickat en hälsning, i den betonar hon vikten av sjuksköterskors arbete. Filmerna finns kvar på hemsidan ytterligare en tid, lyssna gärna.

Så vad behövs då av framtidens omvårdnad och framtidens sjuksköterskor? Vi behöver möta behoven hos en åldrande population, en ökad frekvens av personer i alla ådrar med kroniska sjukdomar och en snabb teknologisk utveckling. Detta medför ökade krav på evidensbaserad kunskap och hög omvårdnadskompetens. Samtidigt pekar alla prognoser för vårdens kompetensförsörjning att vi inte kan förvänta oss ett ökat antal sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom det närmaste decenniet. Sammantaget innebär detta att flera omställningar i vården behöver genomföras, förändringar som vi som profession behöver vara med och leda. Vi måste vara modiga och kloka, och leda både utifrån vetenskap och den verklighet som vi lever i.

Nutidens och framtidens sjuksköterskor behöver ett hållbart arbetsliv och möjlighet till återhämtning, vilka är de allra viktigaste faktorerna för att vilja stanna kvar i yrket. Detta innebär tillgång till ett akademiskt ledarskap i omvårdnad, mandat i det patientnära arbetet, goda förutsättningar för fortbildning, professionsutveckling och delaktighet i hälso- och sjukvårdens styrning och kvalitetsutveckling. Vi behöver arbeta tillsammans med dessa stora områden, ihärdigt och långsiktigt. Svensk sjuksköterskeförening finns som stöd för dig i din profession och som påverkansarena för hälso- och sjukvårdens utveckling, inom forskning, utbildning och etik samt för sjuksköterskors ledarskap inom omvårdnad nu och i framtiden.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar