Svensk sjuksköterskeförenings ordförande, Oili Dahl

Mina varmaste gratulationer på den internationella sjuksköterskedagen!

Imorgon 12 maj är det den Internationella sjuksköterskedagen. Den firas av sjuksköterskor världen över till minne av Florence Nightingales födelsedag 1820. Temat för i år är ”our nurses- our future” och jag tänker att det är viktigt att känna till sin historia för att förstå sin samtid och kunna blicka framåt.

Florence var den första moderna sjuksköterskan och på många sätt en föregångare gällande omvårdnadskvalitet och sjuksköterskors förutsättningar att kunna ge en god och säker vård. Hon var även pionjär att med hjälp av statistisk kunna visa på effekten av en organiserad sjukvård och omvårdnad kan göra för patienters tillfrisknande och överlevnad. Hon hävdade bestämt att sjuksköterskor måste ha en ordentlig utbildning och kunskap för att kunna utföra sitt arbete med god kvalitet.

Florence avled 1910, vilket även var året då Svensk sjuksköterskeförening bildades. Föreningen har haft en avgörande betydelse för utveckling av sjuksköterskans profession i Sverige bland annat genom legitimationskrav (1958), statligt reglerad sjuksköterskeutbildning (1920) och att den etiska koden är känd och självklar för sjuksköterskor. Svensk sjuksköterskeförening fortsätter arbetet för att skapa en hållbar profession som sjuksköterska, för professionens och patientens bästa, nu och in i framtiden. Därför gör ditt medlemskap skillnad och är viktigt för alla sjuksköterskor, patienter och samhället.

Att vara sjuksköterska är fantastiskt och utmanande. Jag har varit sjuksköterska i 35 år nu och är efter alla dessa år fortfarande väldigt stolt och glad för mitt yrkesval. Jag bär med mig många betydelsefulla erfarenheter och möten som har lett mig fram till där jag befinner mig idag: med förtroendet att tillsammans med er medlemmar i Svensk sjuksköterskeförening utveckla svensk omvårdnad in i framtiden.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar