Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Oili Dahl

Framåt i 2023 - tillsammans

Vi lever i en orolig tid med krig i Europa, förändrat klimat, ekonomisk oro med hög inflation och stigande priser. En stor utmaning i samhället och för svensk hälso- och sjukvård är brist på kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal. Nästan alla regioner rapporterar brist på sjuksköterskor och samtliga har brist på specialistsjuksköterskor. Detta orsakar sämre tillgänglighet till vård, ökade vårdköer, brist på hög omvårdnadskompetens, kontinuitet och samordning. En situation som vi dagligen fått rapporterat i media och via kollegor under Jul och Nyårshelgen.

Allt detta påverkar patientsäkerhet och utmanar de viktiga principer för vård. Etiska frågeställningar, så som vård efter behov, patientens rätt till tolk och jämlik vård och hälsa har blivit svårare att lösa. Sjuksköterskor behöver slå vakt om vårdens etiska värderingar. Inte minst för dem som är i behov av vård, men som av olika anledningar har svårare att få sina röster hörda.

Det är lätt att känns sig nedslagen, men vi måste ha hopp och arbeta tillsammans. Det krävs politisk handlingskraft, verklighetsförankringar och ekonomiska satsningar för att förbättra dagens situation. Forskningsresultat behövs användas i högre grad i analysen om varför sjuksköterskor flyr vården.

Vi kan som sjuksköterskor i vår profession bidra genom kompetens och bred erfarenhet till långsiktiga och hållbara lösningar för att uppnå en bättre och mer jämlik vård. Vi måste arbeta tillsammans och bli hörda. Svensk sjuksköterskeföreningen fortsätter även i år att arbeta för kontinuerlig fortbildning, professionsutveckling och ökat specialisering. Vi driver frågan om ett nytt yrke för Avancerade specialistsjuksköterskor och arbetar för ett visionärt ledarskap med hög omvårdnadskompetens. En viktig strategisk fråga är att öka tillväxten av lärare inom universitet/högskola och möjlighet att kombinera uppdrag med kliniskt arbete, genom förenade anställningar. Detta är grunden för att driva och genomföra utbildningsuppdraget för sjuksköterskeutbildningen.

Vi hoppas att politiker agerar skyndsamt för den krisen som sjukvårdens står i. Det finns utredningar, förslag från vården, professioner och vetenskapliga underlag för att skapa en handlingsplan för framtiden. En handlingsplan som kräver brett samarbete mellan staten, regioner, kommuner, Universitet/lärosäten och professionerna. En handlingsplan som inte kan vänta.

Svensk sjuksköterskeföreningen vill bidrag till långsiktiga strategier för mer jämlik vård, omvårdnad och bättre organisering av resurser. Svensk sjuksköterskeförening är beredd för konstruktiva samtal. Svensk sjuksköterskeförening fortsätter att vara en förening som sprider kunskap, använder vetenskapligt underlag, värnar om etiken och skapar nytänkande tillsammans med medlemmar och samarbetspartners.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar