Råd

Fördjupad kunskap — Svensk sjuksköterskeförening har utsett ett antal personer att ingå i olika råd. Råden består av Sjuksköterskornas etiska råd, Redaktionsrådet och Vetenskapliga rådet – som bistår styrelsen i olika professions- och omvårdnadsrelaterade frågor.

För ytterligare kunskap bygger våra råd upp nätverk av experter som kan engageras i mindre arbetsgrupper under tidsbegränsade perioder.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.