Styrelse

Svensk sjuksköterskeförenings styrelse består av nio förtroendevalda ledamöter och leder föreningens arbete mellan föreningsstämmorna. Varje ledamot har olika roller i styrelsen och är verksamma inom olika områden.

Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Oili Dahl

Oili Dahl
Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening
leg. sjuksköterska, med. dr, utbildningschef, omvårdnad, PMI Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset.
oili.dahl@swenurse.se
Telefon: 070-4846724

Vice styrelseordförande Oili Dahl

Åsa Engström
Vice ordförande, Svensk sjuksköterskeförening
leg. sjuksköterska, professor, ämnesföreträdare, utbildningsledare för specialistsjuksköterskor vid Luleå tekniska universitet
asa.engstrom@ltu.se

Porträtt Elisabeth Carlson

Elisabeth Carlson
Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
leg sjuksköterska, professor, Malmö universitet
elisabeth.carlson@mau.se

Porträttbild Marit Silén

Magnus Flodberg
Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
leg. sjuksköterska, verksamhetschef omvårdnad, Barnakutsjukvård, Karolinska univeristetssjukhuset
magnus.flodberg@sll.se

Porträtt Lilas Ali

Lilas Ali
Styelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
leg. sjuksköterska, fil.dr., universitetslektor, Inst. för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet. GPCC - Personcentrerad vårdforskning och implementering
lilas.ali@gu.se

Porträttbild Karin Bölenius

Karin Bölenius
Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
leg. sjuksköterska, med.dr., universitetslektor Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Professionsutvecklare i omvårdnad, Enheten för utbildning, FoU staben, Region Västerbotten
karin.bolenius@umu.se
karin.bolenius@regionvasterbotten.se

Porträttbild Josefin Bäckström

Josefin Bäckström
Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
leg. sjuksköterska, distriktssköterska, adjunkt,
universitetslektor, med.dr. vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet
josefin.backstrom@neuro.uu.se

Porträtt av Ramona Schenell

Ramona Schenell
Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
leg. sjuksköterska, fil. dr., Äldre samt vård och omsorgsförvaltingen, Göteborgs stad
ramona.schenell@aldrevardomsorg.goteborg.se

Porträttbild Christina Sandlund

Christina Sandlund
Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
leg. sjuksköterska, med.dr., distriktssköterska vid diabetesmottagning och sömnmottagning samt fortbildnings och professionell utvecklingsledare (FPU) vid Akademiskt primärvårdscentrum Stockholm
christina.sandlund@sll.se

Valberedning

Valberedningen utses av föreningsstämman att förbereda val av styrelse och revisorer inför nästa föreningsstämma. Valberedningen består av fem ledamöter varav en person är sammankallande. Styrelseledamöter kan inte väljas till valberedningen och en ledamot i valberedningen som kandiderar till styrelsen ska utträda ur valberedningen.

Kontaktpersoner i valberedningen

Välkommen att kontakta valberedningen med dina frågor och synpunkter.

Per Enarsson
Marit Silén
Ami Hommel
Helle Wijk
Jerry Lidberg

Ami Hommel, sammankallande                        
tel: O73-020 93 27
e-mail: ami.hommel@mau.se

Per Enarsson
tel: 076-145 60 63
e-mail: per.enarsson@lnu.se

Marit Silén
tel: 070-540 79 75
e-mail: marit.silen@hig.se

Jerry Lidberg
tel: 073-816 48 06
e-mail: jerry.lidberg@ambssk.se

Helle Wijk                             
tel: 073-370 34 62                           
e-mail: helle.wijk@gu.se

Revisorer

Svensk sjuksköterskeförenings revisorer väljs vid föreningsstämman som äger rum vartannat år.

Ordinarie revisor
Elisabet Welin
Janeth Leksell

Revisorssuppleant
Berit Sunde
Ewa Andersson

Auktoriserad revisor
Lars Jäderström

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.